Seks kjørte for fort

Seks bilførere fikk forenklet forelegg under en fartskontroll i Sortland sentrum.
Sortland

Kontrollen var i 50-sonen, og høyeste hastighet var 69 km/t.

Det er relativt dyrt å kjøre så mye for fort, over 5.000 kroner i forelegg.