Politiet har frigitt navnet etter dødsulykken ved Kleiva

Etter samtykke fra de pårørende kan politiet opplyse om at det var 29 år gamle Kenneth Lunde fra Andøya, bosatt på Sortland, som omkom i ulykken.
Sortland

Dette skriver politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.


Én person omkom etter trafikkulykka ved Kleiva

Tre biler var torsdag morgen involvert i ei alvorlig trafikkulykke ved Kleiva. Én person døde i ulykken, mens en annen er kritisk skadet.


Kriseteamene i kommunene er blitt varslet av politiet, slik at de kan iverksette tiltak overfor de pårørende.

Politiet er ferdige med sine undersøkelser på åstedet. Veien er åpnet for alminnelig ferdsel og involverte kjøretøy er fjernet. Disse vil bli videre undersøkt. I dag har ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen foretatt oppmålinger på stedet.

Åstedet er grundig undersøkt og de involverte kjøretøy er fraktet til trafikkstasjonen i Gullesfjord for videre tekniske undersøkelser.

Politiet jobber nå med å finne årsaken til ulykken. Dette er noe som vil ta tid. Saken har høy prioritet og vil bli etterforsket bredt for å kartlegge alle relevante momenter/opplysninger vedrørende hendelsesforløp og skyldspørsmål.

Dette vil bli gjort gjennom en rekke etterforskningsskritt, herunder avhør av involverte og vitner, samt gjennom samarbeid med eksterne aktører, blant andre Statens vegvesen sin ulykkesgruppe.


Har etablert kriseteam i både Andøy og Sortland

I forbindelse med trafikkulykken på Kleiva torsdag morgen, der en mann omkom, har både Andøy kommune og Sortland kommune etablert kriseteam.