Polarkraft ble den 14. miljøfyrtårnbedriften i Sortland

Det nasjonale strømselskapet Polarkraft AS, som blant annet har kontorer på Sortland, ble torsdag den 14. miljøfyrtårnbedriften i Sortland.

Karl Leon Paulsen (til venstre) i Polarkraft tok mot sertifiseringen på vegne av bedriften.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland benyttet ordfører Karl-Erling Nordlund anledningen til å dele ut denne sertifiseringen til bedriften.

I Norge er det 5.800 bedrifter som har fått denne sertifiseringen, som skal hjelpe virksomhetene til å skape bærekraft.

– Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstilling. Kunder, ansatte og myndigheter forventer at virksomhetene tar miljøansvar, sa Nordlund.

Polarkraft er et nasjonalt strømselskap som har åtte kontorer i Nord-Norge. Med sine 60.000 kunder er de nest størst i landsdelen.

– Virksomheten er opptatt av å ta vare på miljøet. Det kan de ansatte og bedriften være stolte av, og det er også jeg som ordfører stolt av, sa ordføreren.