Vil ha brøytesvar fra Sortland kommune

Formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet i Sortland, Svein Robert Vestå, stiller spørsmål til ordføreren om brøytekontrakter i kommunen.
Sortland

I brevet poengterer Vestå at Sortland kommune har status som trafikksikker kommune, noe han mener forplikter. I den forbindelse mener han at kommunen må sørge for å ivareta statusen.

– Vi får en del tilbakemeldinger på at gang/sykkelveier ikke blir brøytet eller strødd. Dersom vi skal forvente at flere skal gå, sykle eller sparke til jobben eller skolen, så må vi også legge til rette for det. I et folkehelseperspektiv blir det også en utfordring. Folk beveger seg mindre og det kan oppstå flere skader som for eksempel benbrudd, skriver Vestå i brevet.

– Vi får også en del tilbakemeldinger på dårlig brøyta kommunale veger. Som eksempel kan nevnes vegen opp til boligområdet i Vestmarka. Gjennom vinteren blir Vesterveien svært sporete og kjøreforholdene oppleves utfordrende og farlige situasjoner oppstår, står det videre å lese.

Spørsmålene til ordføreren som Vestå vil ha svar på, lyder som følger:

– Hvilke krav er stilt i de inngåtte brøytekontraktene for Sortland kommune?

– Hvordan blir kriteriene som er stilt i brøytekontraktene fulgt opp?