Sortland kommue vil gjennomføre møter med fysisk tilstedeværelse

Sortlandsordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) sier at det foreløpig ikke er noe som tilsier at kommunens møtevirksomhet ikke kan gjennomføres med fysisk tilstedeværelse.

Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland (Sp)   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Sortland Kommune gjør løpende vurderinger på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger og lokale tilrådninger gitt av kommuneoverlegen, sier Nordlund.

I løpet av mars er det seks møter i ulike utvalg i Sortland, deriblant i driftsutvalget, formannskapet og eldrerådet.

– Blir det vurdert hvorvidt disse møtene skal kjøres via Skype eller videokonferanser?

– På dette tidspunkt er jeg ikke kjent med at foreligger anbefalinger som gjør at møtene ikke gjennomføres som fysiske møter. Sortland Kommune opptrer til enhver tid i henhold til sist gitte retningslinjer fra Folkehelseinstitutt og Kommuneoverlege, sier Nordlund.

I Hadsel er det flere i kommuneledelsen som holder såkalt selvpålagt hjemmekontor. Det er foreløpig usikkert på om denne ukens formannskapsmøte i Hadsel går som planlagt. Under onsdagens møte i hovedutvalg for helse- og omsorg i Hadsel sa Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel, at de politiske møtene i kommunen er trygge å avholde på vanlig vis.

– Dette er ikke store forsamlinger, og man trenger ikke nødvendigvis sitte tett. Dette går ikke over fort, og det er viktig at hjulene holdes i gang, sa Bleidvin.