Dette gjør Sortland kommune i forhold til Covid-19:

Kommunedirektøren: – Vi er så på som jeg tenker at vi kan være

Under torsdagens møte i driftsutvalget ble det klart at Sortland kommune har iverksatt flere tiltak for å forhindre spredning. Kommunen kommer til å stenge rådhuset og vurderer fortløpende om skoler og barnehager skal stenges.

Randi Gregersen, kommunedirektør i Sortland.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Randi Gregersen, kommunedirektør i Sortland, åpnet med å si at kommunen har et omfattende og oppdatert planverk som er på plass i forhold til håndtering av slike situasjoner som man nå er oppe i.

I tillegg til overordnede planer som beredskapsplan, plan for helsemessige og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan, jobbes det nå med kartlegging. Denne kartleggingen ser på hvordan kommunen skal kunne opprettholde sikker drift i situasjoner der den faste arbeidsstokken er borte.

– Vi har laget matriser og disse skal gi en overordnet oversikt over hvordan vi best mulig skal løse denne situasjonen. Dette arbeidet skjer når hver avdeling har jobbet med denne og den kommer tilbake til ledergruppen. Da skal vi samle denne informasjonen og sammenfatte en såkalt kontinuitets-planleggingsplan. Her er det viktig at vi ser hele organisasjonen under ett, sa Gregersen.


Kommunedirektøren ramset videre opp hva kommunen hittil har gjort for å begrense smitte:
 • Distribuert internt og eksternt, både tilsendt og egenprodusert informasjonsmateriale, blant annet på kommunens hjemmeside, Facebook og gjennom avisene.
 • Innført særlige tiltak i forhold til renhold i kommunes lokaler
 • Satt opp egen beredskap for prøvetaking utenfor legekontoret der mistenkte smittede kan møte opp.
 • Sendt ut informasjon til foresatte med barn i skoler og barnehager.
 • Avlyst større møter og kurs, samt begrenset møtevirksomheten. Her skal kommunen sende ut mer informasjon i dag.
 • Økt bruk av hjemmekontor for de samfunnskritiske funksjonene.
 • Vil stenge av Sortland rådhus. Det betyr ikke at kommunen skal være mindre tilgjengelig, men de oppfordrer folk til å ringe og ikke møte fysisk opp på rådhuset. Dette for å unngå en stor rotasjon av folk i kommunens lokaler.
 • Økt bruk av videokonsultasjoner mellom lege og pasienter.
 • Har også satt opp varsel på dørene på legekontorene om at kommunen ikke ønsker at noen som har symptomer på luftveisinfeksjoner, uansett om de har vært på reise eller ikke, kommer inn på legekontoret. Disse skal ta kontakt med legekontoret på telefon eller sms.
 • Smittevernlegene og kommuneoverlegene i Vesterålen har organisert seg og har et felles nettverk der de utarbeider felles informasjon og anbefalinger.
 • Har lager med smittevernutstyr som er gjennomgått og supplert.
 • Institusjonskjøkken oppskalerer matlageret i betydelig grad slik at kommunen har et lager som de føler seg trygg på.
 • Alle ansatte i Sortland kommune oppfordres til å ta et nettkurs om koronaviruset slik at de er best mulig forberedt.
 • Begrensning av besøk og aktiviteter på institusjoner. Kantinevirksomhet stenges ned og midlertidig stopp i lørdagskafe til kommunen har kontroll på smittesituasjonen.

– Helse og omsorg er i unntaksmodus der man er nødt til å forskyve oppgaver som man ikke er nødt til å gjennomføre nå. Dette gjelder for så vidt hele organisasjonen. Dette betyr at man nok må omdisponere en del personell som ellers har andre arbeidsoppgaver. Vi er nødt til å prioritere ganske hardt hva vi skal bruke våre ressurser på, og det håper vi det er forståelse for, sa Gregersen.

Ønsker ikke at folk reiser ut av kommunen

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, orienterte om hvordan kommunen følge opp mistenkte smittede.

– Pasientene følges opp av sin fastlege og vi oppfordrer folk til å avtale time på sms slik at de da kan få en elektronisk konsultasjon eller telefontime. Da vil fastlegen vurdere om pasienten oppfyller kriteriene for testing og hvordan man da eventuelt går frem, sa Røkenes.

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Kommunen har satt ned eget prøvetakingsteam som tar prøver kontinuerlig.

– Vi har så langt ingen bekreftet smittede, men har folk i karantene. Det valget vi har gjort om å ikke gå ut med hvor mange vi tester og hvor mange som er i karantene, har vi gjort fordi at man kan bryte pasientanonymiteten. Hvis pasientene selv ønsker å gå ut med at de sitter i karantene, vær så god. Pasientene følges tett, vi har ingen ventetid og har full kontroll på alle prøvene som tas, sa kommuneoverlegen.

Hun orienterte videre om at kommunen følger rådene fra FHI og at de må vurdere om de skal hjelpe til med mathandling i situasjoner der det trengs.

– Vi har avlyst alt av konferanser og møtevirksomhet, og ønsker ikke at ansatte skal reise ut av kommunen. Dette for å forhindre at de blir syke. Vi ønsker at ingen av våre ansatte skal reise ut av kommunen. Vi er avhengig av å ha dem i en beredskapssituasjon og kan ikke risikere at mange av vårt helsepersonell havner i en karantene, sa kommuneoverlegen.

– Fra minutt til minutt

Kommunedirektør Gregersen svarte på spørsmål om samfunnskritiske tjenester, som blålysetater og strømforsyninger, er ivaretatt.

– Jeg har vært i kontakt med Vesterålskraft som har et eget beredskapssystem som de nå har tatt i bruk. Det samme gjelder Reno-Vest. Blålysetatene har egne beredskapssystemer, men brann ligger under kommunen og de blir ivaretatt i kontinuitetsplanen.

Ifølge henne ivaretas særlige tiltak for beboere og hjemmesykepleie ivaretas i den kontinuitetsplanen.

Kommuneoverlege sa at de vurderer stenging av barnehager og skoler fortløpende.

– Dette gjør vi fra dag til dag og time til time, rett og slett. Konsekvensen av å stenge barnehager og skoler er stor i forhold til kritisk personell som har barn i skoler og barnehager, sa Røkenes.

– Vi følger dette fra time til time, nesten fra minutt til minutt. Forholder oss til det som FHI sender ut til enhver tid. Vi er så på som jeg tenker at vi kan være, konkluderte Gregersen.