NAV Sortland har stengt. Iverksetter beredskapsplan

Etter råd fra kommuneoverlegen har Nav Sortland bestemt at mottaket stenges fra og med torsdag formiddag.

Oslo 20190228. Illustrasjonsbilder: En mann utenfor med et NAV skilt. Modellklarert Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

Sortland

Dette skriver kommunalsjef oppvekst i Sortland kommune, Erik Strand i en pressemelding.

Der står det å lese at Nav-kontoret på Sortland har iverksatt en beredskapsplan, slik at de mest kritiske tjenestene kan opprettholdes over tid.

– Vi vil benytte oss av både videokonferanse, telefon og andre digitale løsninger, for i størst mulig grad gi de samme tjenestene som før, understreker Strand i pressemeldingen.

Alle som har behov for tjenester hos Nav, bes om å bruke hjemmesiden www.nav.no, eller å henvende seg til kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33. Ifølge Strand er pågangen hos kontaktsenteret svært stor for øyeblikket, og ber derfor folk om å regne med ventetid.

For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp, kan de bruke telefonnr 41 34 22 52.