Vol vokser klart mest i Vesterålen

Andre halvår i 2019 viser en solid fremgang for Vol.
Sortland

Opplagstallet for Vol andre halvår 2019 er 4.826, en oppgang på 543 fra første halvår.Dette er noe ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen er strålende fornøyd med:

– Jeg er ekstremt lykkelig over at Vol fortsetter framgangen, og vokser i særklasse mest i Vesterålen. Veksten skyldes først og fremst at Vol har en ekstremt dedikert stab, som hver dag gjør sitt aller ytterste for å gi vesterålingene ferske nyheter, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen. Han understreker at rosen også gjelder for alle ansatte i Andøyposten og Vesteraalens Avis også.

– Til sammen er vi et veldig godt team i Vesterålen.

Nilsen sier at Vol lå godt an til å rapportere vekst også i første halvår, men usikkerhet om virkningen av koronavirusets herjinger, gjør denne veksten mer usikker.

Nilsen sier at VOLs suksess også må deles med styreleder Mona Kristine Rosvold. Hennes tankegang omkring Vols strategi har vært en tung bidragsyter til suksessen.

Rosvold har fratrådt som direktør i Harstad Tidende, og skal etter hvert også fratre som direktør for Andøyposten, Vol og Vesteraalens Avis.

– Hun kommer til å bli savnet, sier Nilsen.

Ser vi på søsteravisene, er det også positiv lesning. Andøyposten har et opplagstall på 1.799, mot 1.786 første halvår. Vesterålen hadde en liten nedgang andre halvår. Det endte på 1.604 i opplag, mot 1.6222 første halvår.

Også konkurrenten Bladet Vesterålen opplevde en opptur andre halvår. De gikk fra et opplag på 6.038 første halvår, til 6.367 andre halvår. Øksnesavisa opplevde motsatt kurve. De gikk fra et opplag på 1.416 til 1.391. På landsbasis er den største nyheten at VG samlet sett har passert Aftenposten og blitt Norges største avis. Opplagstallet for papiravisen var på 62.032 i andre halvår, mens tallene for VG + var 203.100. Det gir et samlet opplag på 265.032, mens tilsvarende tall for Aftenposten er 247.840.

Opplagstall Vesterålen 2019


Avis

Netto totalt 2. halvår

Første halvår:

Endring

BLV

6.367

6.038

329

VOL

4.826

4.283

543

Øksnesavisa

1.391

1.416

- 25

Andøyposten

1.799

1.786

13

VA

1.604

1.662

-58