Utsetter eiendomsskatten i Sortland

For å lette likviditeten for næringslivet i Sortland, gis det anledning til å dele utfakturert eiendomsskatt i to like deler.

  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sortland

Dette gjelder for de bedriftene som har samlet eiendomsskatt på over kr. 20 000 per år, opplyser Sortland kommune. Del 1 må betales innen oppgitt frist, mens del 2 kan utsettes til 23. mai.

Må gjelde for alle

Leder av Sortland Næringsforening, Marius Steiro, mener utsettelse av eiendomsskatt bør gjelde for alle bedrifter. Han mener små bedrifter sliter vel så mye som store.

- Eiendomsskatt berører ikke direkte handelsbedrifter i mange tilfeller. Kan eiendomsskatt fra næring i 2020 øremerkes til bruk for å legge til rette for næring. Torget, sentrumforskjønnelse, julegate, veier, markedsføring av Sortland som attraktiv bostedskommune/handelskommune, osv? spør Steiro overfor Sortland kommune som tilsvar på deres utsettelse av eiendomsskatten.