I kveld skal kommuneoverlegene drøfte "søringkarantenen"

Regjeringen fraråder lokale karanteneregler. I kveld skal kommunelegene i Lofoten og Vesterålen gi sitt råd.

Næringsminister Iselin Nybø la fram en nasjonal veileder om lokale korona-regler i dag.  Foto: Fredrik Hagen

Sortland

Dagen har vært dramatisk. Klokken 14:00 skulle regjeringen lansert en nasjonal veileder for karantenebestemmelser. Pressekonferansen skulle startet klokken 14:00, men noen minutter etter at klokkeslettet ble passert, ble det opplyst at konferansen måtte utsettes. Det ble ikke gitt noen begrunnelse.

Mange

Minst 124 av landets 356 kommuner har innført egne regler og tiltak for å møte koronaviruset i Norge.

Det har skapt gnisninger med regjeringen, som søndag kom med nye retningslinjer for kommuner som ønsker å ha egne regler.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, står det i den nye veilederen, som VG har fått tilgang til.

Men i siste liten ble det lagt til et lite avsnitt øverst i veilederen.

Der står det:

«Veilederen er ikke rettslig bindende for kommunene, men gjør rede for rammene i
smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes.»

VG har sett et tidligere utkast av veilederen. Der er det øverste avsnittet ikke med.

Interessorganisasjonen Norsk Industri er blant de som har bedt om at regjeringen instruerer kommunene til å lempe på tiltakene.

Stein Lier-Hansen reagerer sterkt på at regjeringen har endret veilederen på oppløpssiden.

– Flere ting har blitt endret etter høringen, sier han til VG.

– Hva innebærer presiseringen om at dette ikke er rettslig bindende.

– At kommunene kan blåse i dette. Det er helt håpløst. Det er selvmotsigende, sier han til VG.

VG skriver at næringslivets organisasjoner lener seg tungt på regjeringen for å få de lokale karantenebestemmelsene opphevet.

Etter en fire timers pause var partene kommet til enighet. Det omstridte punktet ble fjernet og erstattet med teksten «departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes», ifølge TV 2.

Krav til tiltak

Kanalen brakte tidligere søndag en rekke detaljerte opplysninger om veilederen, hvor myndighetene ikke anbefaler kommunene å innføre egne, generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner.

I veilederen vil det ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted, ifølge TV2s kilder.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, skal unngås.

Kommunene får klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Samtidig har Stortinget i et brev varslet fylkesmennene om at stortingsrepresentanter ikke rammes av kommunale karanteneregler, skriver Aftenposten.

Uenighet

Eksperter har ikke noe klart svar på om de lokale karantenereglene er lovlige eller ikke.

Mens jussprofessor Hans Petter Graver har slått fast at de nordnorske kommunenes særtiltak er ulovlige, har jurist og ekspert på helserett Anne Kjersti Befring en litt annen oppfatning.

– Kommunene har vid myndighet i smittevernloven til å kunne begrense personers bevegelsesfrihet, noe som er godt begrunnet i lovens forarbeider, sa hun til NTB sist uke.

Næringsminister Iselin Nybø innrømmet på pressekonferansen at det ikke var enighet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet klokken 14:00. En pizzapause brakte partene sammen, og det ble enighet.


Bekrefter

Kommunenes organisasjon, KS, mener at den nye veilederen fortsatt gir kommunene handlingsrom til å ha egne regler.

- Det er positivt at den nasjonale veilederen understreker at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt. Den kan være et godt verktøy for kommuner i en krevende situasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

På nasjonalt nivå er innreisebegrensninger til Norge begrunnet med behovet for å forebygge smittespredning. Det er samme hensyn som ligger til grunn for regionale vedtak om reisebegrensning, sier Gram.

- Tiltak må være nødvendige av hensyn til å forebygge eller motvirke smittespredning. Lokale vedtak gjelder for sju dager av gangen, og nytten ved tiltaket skal vurderes opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om det hindrer prosesser som er nødvendig for å holde samfunnet i gang.

KS mener det er positivt at den nasjonale veilederen også ivaretar behov for regional samordning, slik eksempelvis Nordland allerede har gjort.

Fortsett!

Ordfører Sture Pedersen i Bø sier til VOL at han har klare forventninger om at de strenge tiltakene som gjelder for Lofoten og Vesterålen, også skal gjelde i neste uke. Det er særlig punktet om "søringkarantene" som har skapt nasjonal oppsikt. Den lokale beslutningen for Lofoten og Vesterålen, er at folk som har oppholdt seg sør for Dovre, må i 14 dagers karantene ved ankomst til kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Han opplyser at kommunelegene skal ha et møte søndag kveld og ta stilling til om de tiltakene som gjelder, skal videreføres. Pedersen tilrår at de videreføres. Han understreker dog at kommunene må følge den nye veilederen, og gi dispensasjonene som er nødvendig. Pedersen sier at han har godt kontakt med næringslivet om denne saken.

Han har også vært i kontakt med helse- og sosialminister Bent Høie i ettermiddag.

- Han understreket at vi måtte følge veilederen, og det gjør vi, sier Pedersen. Han venter på kommunelegenes råd.