Posisjonen i Sortland vil sette igang prosjekter for å bidra til å redde lokalt næringsliv

Ordfører Karl-Erling Nordlund, varaordfører Tove Mette Bjørkmo, og gruppeleder i SV Christian Torset sier de nå vil sette igang tiltak for å sikre lokalt næringsliv.

Ordfører Karl-Erling Nordlund, varaordfører Tove Mette Bjørkmo, og gruppeleder i SV Christian Torset sier de nå vil sette igang tiltak for å sikre lokalt næringsliv. 

Sortland

Det opplyser de i ei pressemelding.

– Koronaviruset (Covid-19) har rammet alle deler av samfunnet hardt, men spesielt i næringslivet er det stor bekymring. Det forhandles krisepakker på Stortinget, og både fylker og kommuner jobber med å bidra til å holde hjulene i gang. I forkant av formannskapet 2. april har ordføreren satt opp en drøftingssak om hvordan næringslivet på Sortland blir påvirket, og alle posisjonspartiene er enige om at kommunen kommer til å bli en viktig bidragsyter, skriver de tre partitoppene i ei pressemelding.

Ordfører Karl-Erling Nordlund sier at et av de viktigste bidragene til kommunen kommer til å være planlagte utbygginger som kan gi arbeid og omsetning i lokale bedrifter.

– Vi har en rekke prosjekter på gang, og vi står nå på hele døgnet for å forsere disse, slik at investeringene kommer raskere, og lokalt næringsliv dermed får ordrer som kan holde driften i gang.

Varaordfører Tove-Metter Bjørkmo er helt enig, og forventer krisepakker rettet mot kommunene:

– Nå er det viktig at vi nå står samlet om å se på mulige tiltak for næringslivet. Vi er kjent med at arbeidsledigheten er stor i Sortland, og mange bedrifter er i en svært vanskelig situasjon. Det vil være smart å tenke både hva som kan være aktuelt på kort sikt og hva vi kan ha klart som såkalte «gryteklare» prosjekt. Vi kan regne med at det vil komme statlige «pakker» og da er det viktig at vi er forberedt.»

– Kan bidra

Også SVs gruppeleder, Christian Torset har samme analyse:

– Ja, kommunen kan og må bidra på alle områder der det er mulig. Vi ser på en rekke muligheter, alt fra tilbud om kompetanseheving til å være døråpner og sørge for å koordinering av innsats og kommunikasjon. Samtidig er det sånn at kommunene må avvente Stortingets vedtak, for det er der premissene legges. De store pengene må komme derfra, og de bør komme fort, for å sikre handlekraft og likviditet i kommune-Norge. For SV har det hele tiden vært viktig at krisen ikke skaper større ulikhet, sier han.

Torset legger til:

– Bedriftene har det kjempetøft, men det er flere årsaker til det, ikke bare at folk holder seg hjemme. Det er også slik at mange har vært usikre på økonomien, og derfor bruker mindre penger når de først drar på butikken. Jeg forventer derfor at de bedriftene som fortsatt er åpne, vil se en forsiktig bedring fremover, nå som de første krisepakkene har sikret privatøkonomien til mange. For SV sentralt har fokuset ligget på å hindre at forskjellen øker, og det er også med tanke på næringslivet..

– Bra start

Varaordfører Bjørkmo utdyper:

– Ja, etter en veldig brå stans, går vi sakte mot bedre tider. Da vil næringslivet trenge tiltak som bare staten kan finansiere. Jeg mener at utbygging innenfor vann- og avløpssektoren kan være aktuell, og at det kan bli tilførsel av statlige penger. Det bør bli et nasjonalt løft innenfor et område som har et stort etterslep i hele landet. Et annet område som absolutt burde bli et nasjonalt løft i samarbeid med kommunene er bredband/fiber. I disse dager har mange opplevd at vi har for dårlig kapasitet og her trengs det virkelig utbygging. Sortland kommune har som kjent flere prosjekter i vedtatte økonomiplan, som vi må sørge for blir gjennomført i henhold til plan. Det er et viktig tiltak og Sortland kommune kan på den måten sørge for at næringslivet har oppdrag.

Nordlund avslutter:

– Sortland kommune jobber nå på mange fronter, og kanskje den viktigste er å gjennomføre planlagte investeringer. Vi har selvsagt mange andre virkemidler vi kan ta i bruk, men vi er fullstendig avhengig av finansiering nå som skatteinntektene reduseres kraftig, og utgiftene er store. Regjering og Stortingets kompensasjon av økte utgifter og bortfall av inntekter i kommunene vil påvirke i hvilken grad kommunen kan gjennomføre planlagte investeringer og drift. Heldigvis ser det ut til at alle gode krefter drar lasset sammen, så selv om det er veldig vanskelig for mange nå, har vi tro på at det vil komme bedre tider. Posisjonen har lagt grunnlaget, men vi vil invitere opposisjonen til å bidra, slik at alle gode ideer kommer på bordet, og resultatet blir best mulig. Også næringslivet, fagforeningene og andre må gjerne ta kontakt med forslag. Jo mer konkret, jo bedre, sier Nordlund.