Nå kan innbyggerne i Sortland søke om sosialhjelp digital

Innbyggere i Sortland kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet og også via mobilen sin.  
Sortland


NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig å søke om sosialhjelp digitalt på nav.no for innbyggerne i de kommunene som har tatt i bruk den nye løsningen.

Oppvekstsjef Erik Strand er svært glad for at Sortland kommune nå får denne løsningen på plass.

– Dette er en tjeneste som mennesker i en vanskelig periode vil ha behov for. Det vil forhåpentligvis oppleves som en lettelse at man nå kan levere søknaden når det passer for den enkelte og ikke være avhengig av åpningstidene i et mottak. Samtidig forventer innbyggerne at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt, sier Strand i en pressemelding.

For å få raskt var på søknaden anbefales alle å ha digital postkasse.

Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt bruke papirsøknad, står det å lese i pressemeldingen