Mer enn hver tiende i Sortlands arbeidsstyrke har søkt dagpenger

Dagpengesøknadene fra vesterålingene fortsetter å strømme på.

Karl-Erling Nordlund synes litt for mange sortlendinger har søkt dagpenger. Tallene er høye, konstaterer han.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

1.239 personer i Vesterålen har til nå søkt dagpenger.