To vesterålsselskap fikk pengestøtte

I slutten av mars la fylkesrådet frem en tiltakspakke for næring- og samfunnslivet i Nordland. Et av tiltakene var å tildele 12 millioner til å styrke de ni utviklingsselskapene som holder til i Nordland.
Sortland


– Nordland opplever nå høy arbeidsledighet. Da må fylkeskommunen raskt snu seg rundt for å hjelpe næringslivet. Allerede nå har vi derfor delt ut de 3 første millionene, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).

To av selskapene som fikk støtte, tilhører Vesterålen, nemlig Visit Vesterålen og Egga Utvikling.

Nå mottar åtte utviklingsselskaper 250 000 kroner hver, mens Kunnskapsparken Helgeland vil få utbetalt 950 000 kroner. De resterende selskapene vil få vurdert sine søknader rett over påske.

– Vi har prioritert støtte til de regionale utviklingsselskapene fordi disse har førstehåndskjennskap til næringslivets behov. Koronapandemien rammer deler av næringslivet hardt, og da er det viktig at innovasjons- og destinasjonsselskapene er oppe og går både for å kartlegge behov og for å yte hjelp og støtte, sier fylkesråd Linda Helén Haukland (KrF).

Følgende aktører i det regionale innovasjonssystemet har mottatt støtte:

Sentrum Næringshage

Norsk Landbruksrådgivning.

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Bodø

Destination Lofoten

Visit Vesterålen

Visit Narvik

Egga Næringsutvikling

Kunnskapsparken Harstad