Avfallsbransjen i nord inngår unikt samarbeid

Etter initiativ fra Iris har fem nordnorske avfallsselskaper etablert et eget selskap for salg av avfall i det nasjonale- og internasjonale markedet.

Reno-Vest IKS. 

Sortland

– Målsettingen med etableringen av Avfallsmegling Nord AS er å styrke forhandlingsposisjon for omsetting av avfall fra Nord-Norge. Vi ønsker å ha med oss alle offentlige avfallsselskaper i hele Nord-Norge i denne satsningen. Vi har fått svært positive signaler fra de øvrige selskapene om at de vil bli med på laget, derfor har jeg stor tro på avfallsbransjen i nord vil stå samlet bak det nye selskapet, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris.

12.000 Vogntoglass

Alle selskapene i Nord- Norge har utfordringer med å få avsetning for de 300 000 tonnene med avfall som de årlig håndterer. Det tilsvarer 12.000 vogntoglass, og ikke bare avsetning men også logistikken knyttet til dette krever gode løsninger. Markedet for disse fraksjonene er ikke bare Norge og Sverige, men hele Europa er mottakere av avfallsfraksjonene.

På grunn av lange avstander og små mengder avfall sett i et nasjonalt perspektiv, har selskapene Hålogaland Ressursselskap, Remiks Miljøpark, Iris Salten, Reno-Vest og Lofoten Avfallsselskap gått sammen og dannet Avfallsmegling Nord AS, for å få bedre løsninger på avsetning og logistikk.

Det nye selskapet skal sørge for en sterkere forhandlingsposisjon, og videreutvikle et allerede godt samarbeid mellom selskapene i hele Nord-Norge.

Kompetanse

– Kongstanken er at dette selskapet skal være et strategisk knutepunkt for den offentlige avfallsbransjen i Nord-Norge. Det innebærer to ting. Det første er at vi har større volumer å forhandle med, og det er naturligvis i seg selv en styrke.

– Men vel så viktig er det at vi nå skaper et felles selskap for kompetanse- og erfaringsutveksling, forteller Morten Nakling Bangås, som er den nye lederen i Avfallsmegling Nord.

Nakling Bangås kommer fra stilling som daglig leder for husholdningsrenovasjon i Remiks Miljøpark i Tromsø. Sammen med Erik Andrè Sølberg, med fortid i Iris og trading-selskapet Rekom, skal han utvikle det nye selskapet.

Samarbeidspartner

– At det nå er bare to store aktører i Norge som trader avfall har gjort det mer aktuell for bransjen i nord å komme sammen og diskutere konsekvensene av de strukturelle endringene for oss her nord, og ikke minst finne felles løsninger for avsetting av avfallet i landsdelen.

– Ved å bygge kompetanse om hvor og til hvem vi skal avsette vårt avfall, og hvordan vi best mulig kan transportere det ut av vår region, styrker vi vår posisjon.

– Det handler om å kunne være en solid samarbeidspartner for de aktørene som ønsker å kjøpe avfallsressurser fra oss. Og her skal vi være best i klassen, sier Erik Andrè Sølberg.