Disse tiltakene mener posisjonen i Sortland kommune er viktige for opprettholde sysselsetningen

Posisjonen i Sortland kommune har foreslått en rekke tiltak som de mener kan bidra til å opprettholde sysselsetningen i kommunen. Tiltakene blir diskutert under formannskapsmøte førstkommende tirsdag.
Sortland


– Det er veldig viktig at vi har tiltak som kan igangsettes fort og som også har en samfunnsmessig verdi, sier fungerende ordfører Tove Mette Bjørkmo i en pressemelding, og legger til:

– Vi har kommunisert godt med kommunedirektøren, som har jobbet fram en liste med tiltak som kan igangsettes snarlig.»


Blant tiltakene som posisjonen vil ha fart i, er:

- Nye gatelys i Strandgata

- Buss-skur ved Holand skole

- Renovering av fasaden på Sigerfjord skole

- Kjøp og installering av kamera på kommunale bygg

- Snøfangere på taket av gammelkinoen

- Restaurering av tak på Servicetorget

- Ombygging av administrasjonslokale på Sortland barneskole

Gruppeleder for SV, Christian Torset mener dette er gode tiltak som vil bidra til å holde sysselsettingen i gang:

– Administrasjonen har gjort en kjempejobb med å klargjøre så mange tiltak så raskt, og siden tiltakene er så varierte, vil det komme mange bransjer til gode, sier Torset.

Han påpeker at alle disse er vedlikeholdstiltak, men at posisjonen også vil framskynde investeringer som står i økonomiplanen.

– Vann til Eidbukta har vi allerede hatt anbudet ute på, og veien på Haldstranda igangsettes så snart telen går. Videreføring av Verkstedveien vil vi forsøke å få igangsatt snart de siste avklaringene er unnagjort. Det gjelder også fullføring av Markveien, som i dag har svært dårlig standard, sier han i pressemeldingen.

Senterpartiets gruppeleder, Berit Tunstad, peker på at også gang og sykkelvei i Sigerfjord vil bli forsøkt igangsatt så raskt som mulig.

– Det gjenstår en del arbeid, spesielt med grunnavståelse, men vi håper å komme i mål raskt. Vi prioriterer tiltak som gir god samfunnsmessig nytte, og som samtidig bidrar mest mulig til å holde hjulene i gang. Gang- og sykkelvei i Sigerfjord er et stort prosjekt, som vil gi omsetning og arbeidsplasser i tillegg til hovedhensikten, som selvfølgelig er tryggere ferdsel i området, sier hun.