Koronapandemien får fortgang i prosjektering til Kjempenhøy-rundkjøring

Tirsdag vedtok formannskapet i Sortland å bevilge én million kroner til prosjekteringsarbeid for den planlagte rundkjøringen ved Kjempenhøy i Sortland.

Administrasjonen i Sortland kommune mener at utbyggingen i første omgang bør dreie seg om det området som er omrisset med rødt.  Foto: Skjermdump fra saksdokumenter

Sortland

Reguleringsplanen for ny rundkjøring ble vedtatt av Sortland kommunestyre oktober 2018, og det er bevilget 2,1 millioner kroner til gjennomføring av grunnerverv. Akkurat hvor mye rundkjøringen vil koste er usikkert, men kommunen har gjort et anslag på ti millioner kroner for å få den ferdig.

Boligprosjektet ved Kjempenhøy er under oppføring, men i dette prosjektet er det et rekkefølgekrav om at de trafikale løsningene for krysset må være påbegynt før beboerne kan flytte inn. Søknad om slik midlertidig brukstillatelse venter kommunen i løpet av andre halvår i år.

Sortland kommune ser det slik at byggeprosjektet med rundkjøring er et av mange mulige tiltak kommunen kan iverksette i denne koronasituasjonen.

Kjempenhøy er en kommunalt eid vei, mens fylkesveg 82 er en fylkeskommunal veg. Sortland kommune har vært i dialog med fylkeskommunen, og partene er enig i at dette er et samarbeidsprosjekt der praktiske samarbeidsformer må avklares. De er også enige om at prosjektering av rundkjøringen må startes.

– Nødvendig å avgrense

Administrasjonen i Sortland kommune mener at det er fullt mulig å igangsette prosjektering, men at selv om arbeidet med grunnerverv er påbegynt, vil det ta litt tid.

– Det er nødvendig å avgrense oppgave; ikke nødvendigvis alle elementer innenfor reguleringsplanen må eller kan finne sin løsning i denne omgang. Kommunedirektøren peker på at reguleringsplanens formål må være i fokus: Å sikre myke trafikanter langs Kjempenhøy og over fylkesveien. Av dette følger at utbyggingen i denne omgang fokuserer på det som befinner seg innenfor den røde avgrensingen i nedenstående illustrasjon, skrives det.

Kommunedirektørens innstilling, som ble enstemmig vedtatt, var følgende:

  1. Prosjektering av trafikale løsninger med rundkjøring og fortau for kryss fv82/Kjempenhøy iverksettes.
  2. Kostnaden for prosjekteringen finansieres ved justering av eksisterende låneramme og tas inn i budsjettregulering 2/20.

Rådmannen i Sortland:

Anbefaler å selge Fjærvoll-eiendommen ved Strandskog

11. april i år vedtok kommunestyret i Sortland å tilby ekteparet Karin og Birger Fjærvoll 4,75 millioner slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen deres ved Strandskog. Fjærvoll har akseptert tilbudet, men da kommunen selv ikke har behov for eiendommen, anbefaler rådmannen at den selges etter budrunde.Kjempenhøyrundkjøringen på Sortland:

Kommunen vedtok å tilby kjøp av eiendom

Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland å tilby seg å kjøpe eiendommet til ekteparet Fjærvoll, for 4,75 millioner i kroner.Rådmannen innstiller til et ja for Kjempenhøy-utbygging:

Kommunen må investere millioner ved Kjempenhøy-ja

Torsdag behandlert formannskapet Kjempenhøy-utbyggingen. Rådmannen innstiller til et ja, noe som vil koste flere millioner.