Han er midlertidig varaordfører i Sortland

Torsdag ble Christian Torset (SV) valgt til midlertidig varaordfører i Sortland.

Christian Torset (SV) er midlertidig varaordfører i Sortland.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Bakgrunnen for at det måtte velges en midlertidig varaordfører i Sortland, er at ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) er sykemeldt. Dermed har varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) trådt inn som fungerende ordfører i kommunen.

Det var Willy Vestå (Sp) som, på vegne av Sp, Ap og SV, lanserte Torset som kandidat. Ingen av de øvrige partiene hadde andre forslag, og saken ble enstemmig vedtatt.