Posisjonen ville behandle uttalelse om løsning for flyktningene i Hellas, opposisjonen sa nei

Posisjonen i Sortland kom i forkant av kommunestyremøtet i Sortland torsdag, med forslag til en uttalelse der kommunen ber om løsning for flyktningene i Hellas. Dette ble det derimot satt en stopper for.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Det ble innledningsvis i torsdagens møte en lang diskusjon om hvorvidt forslag til uttalelse var sendt inn innen fristen eller ikke. Roar Wessel Olsen fra Høyre tok til orde for at forslag til uttalelser fra Sp, Ap, SV, Rødt og MDG hadde blitt sendt inn for sent. Han mente også at det samme gjaldt interpellasjoner til dagens møte, men dette ble motbevist fra posisjonen.

På bakgrunn av det ovennevnte ble det stemt om hvorvidt uttalelsene fra posisjonen skulle behandles eller ikke. Mer enn en tredel av kommunestyret, som er det nødvendige antall, stemte mot at de skulle behandles under dagens møte. Dermed kommer de ikke til å bli behandlet i dagens møte.

Forslaget til uttalelse, som ble vedtatt at det ikke skulle behandles torsdag, kan du lese under:


Forslag til uttalelse fra Sp, Ap, Rødt, SV og MDG

Sortland ber om løsning for flyktninger i Hellas

Sortland kommunestyre er kjent med den dramatiske flyktningesituasjonen på øye Lesvos i Hellas. Kommunestyret ber nasjonale myndigheter ta initiativ for en felles løsning med andre land for å avhjelpe situasjonen. Det kan innebære å åpne for mottak av flyktninger til resten av Europa, slik flere land allerede har sagt seg villig til.

I tillegg til dette ber kommunestyret om at Norge uansett må være beredt til å motta flyktninger – særlig enslige mindreårige og familier med mindreårige barn. Dette kan gjøres ved at kommunene gjøres økonomisk i stand til det, og at etablert kompetanse og tilrettelegging i kommunene utnyttes.

Den generelle særdeles vanskelige situasjonen i flyktningeleirene kan forverres ytterligere dersom koronasmitten får utbre seg der. Aksjonen «Evakuer barna fra Moria» setter helt nødvendig søkelys på denne situasjonen og fortjener støtte.


– Forståelse for uholdbar situasjon

I en pressemelding skriver Sortland Høyre at de har stor forståelse for at situasjonen for flyktningene i Moria er uholdbar, men de mener at flyktningpolitikken skal styres nasjonalt og internasjonalt gjennom overenskomster og avtaler.

– Høyre ønsker at Sortland skal være med i å ta imot flyktninger for å avhjelpe situasjonen internasjonalt. Når vi velger å gå imot behandlingen av uttalelsen er det fordi vi mener det ikke er riktig at Sortland kommunestyre skal velge ut hvilke flyktninger som skal komme til landet og Sortland. Vi vil at dette, slik det er vanlig, skal avgjøres av Stortinget og regjering, skrives det.

Sortland Høyre viser til at Norge i 2020 vil tilby gjenbosetting for 3000 flyktninger, i tråd med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger. Norge bidrar også med økonomisk støtte til dette arbeidet i FN.

– Sortland Høyre vil stille seg positiv til å motta barn/flyktningfamilier med barn, etter eventuell henstilling fra nasjonale myndigheter, skriver Sortland Høyre.

Posisjonen i Sortland hadde også fremmet forslag om uttalelse i forbindelse med kvotemeldingen, men den blir heller ikke behandlet under torsdagens møte.