Starter prosjektering av ny rundkjøring i Sortland sentrum

Kommunestyret i Sortland fulgte torsdag på formannskapet og vedtok oppstart av ny rundkjøring ved Kjempenhøy.

Administrasjonen i Sortland kommune mener at utbyggingen i første omgang bør dreie seg om det området som er omrisset med rødt.  Foto: Skjermdump fra saksdokumenter

Sortland

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018, med en bevilgning på 2,1 millioner kroner til gjennomføring av grunnerverv. Boligprosjektet ved Kjempenhøy er under oppføring, men det er et rekkefølgekrav om at beboerne ikke kan flytte inn der før arbeidet med rundkjøringen er startet.

Kommunen venter en søknad om midlertidig brukstillatelse for leilighetene ved Kjempehøy siste halvår i år. Dette, samt tiltak for å bidra til aktivitet i næringslivet, er to av årsakene til at politikerne nå vil få fortgang i prosjektet.

Christian Torset (SV) skisserte også en annen årsak.

– Problemene i Vesterålsgata er velkjent, og dette er en flaskehals vi vil ha bort. Prosjektering er helt nødvendig, og vi mener at dette bør vedtas med full støtte fra alle.

Einar Mårstad (H) var enig, men lurte på om det var noe klart tidsaspekt som kunne si noe om når prosjekteringen var tenkt ferdig.

– Det kan jeg ikke svare på fordi at dette prosjektet må ut på anbud først. Det er dog ikke noe tvil om at det skal gjøres så fort som mulig, sa Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt:

  1. Prosjektering av trafikale løsninger med rundkjøring og fortau for kryss fv82/Kjempenhøy iverksettes.
  2. Kostnaden for prosjekteringen finansieres ved justering av eksisterende låneramme og tas inn i budsjettregulering 2/20.