Nektes å ha Fæsterålen i august, kanskje helt avlyst i 2020

Regjeringen har bestemt for å stenge alle arrangementer med mer enn 500 deltakere til 1. september.

Martin Meisterlin konstaterer at Fæsterålen må flyttes. 

Sortland

Det får store konsekvenser blant annet for Fæsterålen, som har planlagt sin festhelg til siste helg i august.

Martin Meisterlin i Deadline Media sier til VOL at Fæsterålen blir flyttet. Den planlagte festivalen i slutten av august er avlyst.

– Så får vi se om det blir utendørs i september eller innendørs i november, sier Meisterlin.

Han sier at det ikke er et alternativ å nedskalere festivalen til to dager med 500 deltakere.

– Det er i så fall plan E.

Det kan meget godt hende at Fæsterålen til syvende og sist blir avlyst i hele 2020. Det er det helsemyndighetene som avgjør. Festivaleierne er avhengige av en annen beslutning enn den som ble annonsert lørdag formiddag.

Meisterlin sier at han bare så vidt har hørt nyheten fra kulturminister Abid Raja, men at han mentalt har vært godt forberedt på at dette kunne bli utfallet. Han sier at organisasjonen har veldig lyst til å arrangere en festival så snart myndighetene åpner for det.

– Jeg tror folk vil ha et stort behov for å møtes når myndighetene sier det er trygt, sier han.

Når det gjelder arrangementer med mindre enn 500 deltakere, kommer det et råd fra myndighetene torsdag.

Ifølge kulturministeren er årsaken til den todelte beslutningen at Folkehelseinstituttet har bedt om mer tid for å kunne ta en godt faglig forankret beslutning for de mindre arrangementene. For øvrig blir det spennende å se hvordan norske arrangører skal forholde seg til dagens beslutning. Eliteserien i fotball kommer til å bli tungt berørt av beslutningen. Det samme gjelder 1. divisjon og 2. divisjon. I tredjedivisjon er det vanligvis mindre enn 500 tilskuere.

Dersom folkefesten skal flyttes innendørs, er det trolig bare Blåbyhallen som er stor nok.