Derfor er disse to kommunene hardest rammet av permitteringer

Hele 1.458 personer fra Vesterålen og Lødingen har søkt om dagpenger.

Stormbergs butikk på Sortland er allerede tømt og skiltet er tatt ned. Varehandelen slet ogsåna-  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Det viser de ferskeste tallene fra NAV.


% av styrkenAntallBransje - flestAntall% av totalen
Sortland12,30 %666Varehandel19929,9
Øksnes 7,90 %177Industri4424,9
Andøy7,80 %183Overnatting5127,9
Hadsel7,30 %288Transport5218,1
7,00 %80Bygg1620,0
Lødingen6,70 %64Industri1218,8

Sortland er desidert hardest rammet. 12,3 prosent av arbeidsstyrken har søkt om dagpenger. Det utgjør totalt 666 mennesker, som er flere enn svært mange større bygder i Vesterålen. Det begynner å nærme seg at hver åttende sortlending i arbeidsfør alder, har dagpenger. Det er mye.

199 av søkerne oppgir at de jobber i varehandelen. Sortland har mange som jobber på kjøpesentrene eller på butikkene. Nesten 30 prosent av alle dagpengesøkere i Sortland oppgir at de jobber innen varehandel.

Handelsbransjen er dessuten i trøbbel. Butikkene sliter, og flere nasjonale kjeder har det siste året kastet kortene. Flere har hatt butikker også på Sortland

Nesten 28 prosent av søkerne fra Andøy oppgir at de jobber med overnatting. Andøy er den største turistdestinasjonen i Vesterålen, og tallene demonstrerer tydelig hvor viktig turistnæringen er for Andøy-samfunnet.

I Nordland er det nå 12.323 som har søkt dagpenger, og på landsbasis nærmer deg seg 410.000 søknader.