To millioner til reiselivssatsing i Vesterålen

Innovasjon Norge har innvilget Visit Vesterålens søknad til siste fase av arbeidet med Masterplan, reisemålsutvikling Vesterålen.

Daglig leder i Visit Vesterålen, Astrid Berthinussen.  Foto: Arkivfoto

Sortland


Høsten 2019 ble det strategiske dokumentet, «Bærekraftig vekst mot 2025» vedtatt i samtlige kommunestyrer i reiselivssamarbeidet i Vesterålen.

Masterplanen for Vesterålen, reisemålsutvikling, er et prosjekt i tre faser, basert på Innovasjon Norges Håndbok for reisemålsutvikling. Visit Vesterålen skal i gang med siste fase, som heter «Fra ord til handling». Parallelt med masterplanarbeidet kjøres Innovasjon Norges «Merkeordning for Bærekraftig reisemålsutvikling».


Vesterålskommunene har sluttet seg til reiselivsstrategien:

– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

At alle de fem vesterålskommunene nå har sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025», ser reiselivssjefen, leder av reiselivsutvalget og lederen for Vesterålen Regionråd på som historisk.


Private og offentlige aktører

Fordi disse to prosjektene i stor grad overlapper hverandre, har Vesterålen reiselivsutvalg vedtatt en felles styringsgruppe for prosjektene. Visit Vesterålen ved Astrid Berthinussen, er prosjektansvarlig. Anna Hultgren Olsen fra Egga Utvikling AS, skal kjøre prosjektledelsen for arbeidet.

Styringsgruppen består av aktører fra det private og det offentlige; Robert Svendsen, Andøy, Hanne Fredheim, Bø, Robin Bolsøy, Hadsel, Aina Nilsen, Hadsel, Johnny Karlsen, Sortland, Hilde J. Hansen, Øksnes, Torgeir Larsen, Øksnes. Siste fasen av arbeidet med reisemålsutviklingen er satt til en periode på tre år.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan fortsette det viktige arbeidet med å videreutvikle Vesterålen som reiselivsdestinasjon. I denne krevende tiden som reiselivet står ovenfor, er dette arbeidet spesielt viktig, sier Berthinussen i en pressemelding.


Vesterålskommunene har sluttet seg til reiselivsstrategien:

– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

At alle de fem vesterålskommunene nå har sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025», ser reiselivssjefen, leder av reiselivsutvalget og lederen for Vesterålen Regionråd på som historisk.


Helårig reisemål

Til Vol utdyper Berthinussen at styringsgruppen nå skal jobbe ut potensial for Vesterålen, med søkelys på flere hovedaktiviteter.

– Blant annet skal vi jobbe for å utvikle Vesterålen som et helårig reisemål, styrke tilgjengelighet og infrastruktur, styrke og utvikle de strategiske satsingsområdene i Vesterålen, og jobbe med kompetanseløft for å nevne noe, sier hun.


Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.


Ønsker tettere samarbeid

På spørsmål om jobben til styringsgruppen kan føre med seg ekstra utfordringer i disse koronatider, svarer Berthinussen at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det kan få for arbeidet med utviklingen av strategien.

– Det er endringer i marked, det er endring i kommunikasjon som et resultat av dagens krise. Våre bedrifter har det tungt og flere har utfordringer med statens støtteordninger. Her håper vi at det utvikles flere gode tiltak. Samtidig ser vi et ønske om tettere samarbeid både mellom bedrifter og destinasjoner, om å utvikle felles løsninger som absolutt kan være med å styrke den jobben vi skal gjøre, slår Astrid Berthinussen fast.