Sortland kommune:

Skal innføre klimabudsjett og klimaregnskap

Sortland kommune skal nå starte arbeidet med å innføre klimabudsjett og klimaregnskap. Målet er at kommunen skal kutte 60 prosent av klimautslippene innen 2030.

Torsdagens formannskapsmøte i Sortland ble avholdt i kommunestyresalen, som har god nok plass til at smitteverntiltak kan bli overholdt. Ved ordførerens bord sitter fungerende ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) og midlertidig varaordfører Christian Torset (SV).   Foto: Skjermdump fra digitalt møte

Sortland

Sakens bakgrunn er at kommunestyret i desember skulle vedta klimaregnskap og klimabudsjett. Det ble en så omfattende votering at kommunestyret glemte å gjøre et formelt vedtak. Christian Torset (SV) fremmet saken ved en interpellasjon til kommunestyret i april, men den ble oversendt til formannskapet.

Denne interpellasjonen, som du kan lese i faktaboksen under, ble dermed behandlet i torsdagens formannskap. Saken ble lagt frem som en drøftingssak uten innstilling. Dermed var det opp til politikerne og partiene å komme med forslag til vedtak.

Debatten klargjorde at det i utgangspunktet er bred enighet bland politikerne om at det er viktig å innføre klimabudsjett og klimaregnskap i Sortland. Hvordan veien til målet skulle være, var det dermed litt uenighet rundt. Frp og Freddie Andersen var uenig i at dette skulle vedtas nå, og fremmet et forslag om at det skulle gjennomføres en konsekvensutredning av forslagene for å redusere klimagassene i Sortland.

Rødt, Høyre og SV fremmet i utgangspunktet hvert sitt forslag, men etter en pause med diskusjon ble flere partier enige om fellesforslag til vedtak.


Interpellasjon til kommunestyret 23.04.2020:

- Utslippene må ned – Sortland tar ansvar

Som det kom fram på kommunestyremøtet på torsdag, ble det ved en inkurie ikke gjort vedtak om utredning av klimaregnskap og -budsjett på kommunestyremøtet i desember. Saken vil derfor bli tatt opp i form av en interpellasjon fra SVs Christian Torset i aprilmøtet. Den kan du lese under.


Dette er forslagene som det ble votert over:

Alternativt forslag til vedtak fra SP, AP, SV, Rødt, H: (vedtatt mot en stemme fra Frp)
Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med å innføre klimabudsjett og -regnskap for kommunens aktiviteter.

Videre ber kommunestyret kommunedirektøren starte revidering av klimaplanen ihht. planstrategien. Sortland skal ha et siktemål om å nå 60% kutt før 2030.

Alternativt forslag fra SP, AP, SV, Rødt: (vedtatt mot to stemmer fra Høyre og en fra Frp)

Formannskapet ber videre kommunedirektøren samle innspill fra alle kommunale enheter og avdeling om forslag til klimagassreduserende tiltak og vurdere disse som aktuelle tiltak i forbindelse med framlegging av årsbudsjett/økonomiplan desember 2020.

Fellesforslag fra R, Sv, Sp, Ap og H: (vedtatt mot en stemme fra Frp)

Formannskapet ber kommunedirektør komme tilbake med framdriftsplan for klimabudsjett og klimaregnskap

Forslag fra Frp: (falt mot en stemme fra Frp)

Foreslår konsekvensutredning av klimagass reduksjonsforslag for Sortland Kommune, da dette kan få svært uheldige konsekvenser for folk og næringsliv.