Bjørkmo: – Vi har hele tiden ment at vår tingrett skal utvikles, ikke avvikles

Fungerende ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, er særdeles glad for at tingretten består.

Fungerende ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo  Foto: Rune Kristian Ellingsen

Sortland

Det ble klart i dag etter at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet er enige om å ikke støtte regjeringens domstolsreform.

– Jeg har over lang tid hatt et svært godt samarbeid med Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal om denne saken og hun har sørget for en viktig seier for oss i Sortland Arbeiderparti, sier Bjørkmo og fortsetter:

– I januar var Høyre ute og jublet over at tingrettene besto. De var fornøyd med at tingretten vår som rettsted skulle bestå. Men vi mente at å bli slått sammen med Hålogaland tingrett, miste vår sorenskriver, på sikt ville føre til tomt lokale med minimal aktivitet. Klassisk høyrepolitikk, slik vi har sett med blant annet lensmannskontorene.

– Stor betydning

Bjørkmo forklarer mer om hvorfor hun mener det er viktig.

– Jeg mener det har hatt stor betydning det gode samarbeidet vi har hatt med advokatene i Vesterålen, der vi raskt ble enige om å stå sammen for Vesterålen tingrett som eget rettssted. Vesterålen regionråd har også stått samlet i denne saken. Vi har hele tiden ment at vår tingrett skal utvikles, ikke avvikles. Vi er derfor svært glade for Arbeiderpartiet sammen med opposisjonen nå sørger for dette i Stortinget.

At FrP nå har snudd og heller hører på de rødgrønne partiene mener hun en gledelig overraskelse.

– Jeg håper at også Sortland Høyre skjønner betydningen av at Vesterålen blir en egen rettskrets. Tidligere var de tilsynelatende fornøyd med at Vesterålen Tingrett besto som et rettssted, som i realiteten betydde en nedleggelse.