Fare for flom ved Vangpollen i Sortland

Varme og hurtig tining har ført til raskt økede vannstand i inntaksmagasinet til Vangpollen Kraftstasjon utenfor Sortland. Det er stor fare for ekstrem vannføring.

Hvis det skulle bli flom i Vangpollen, vil området i den røde rundingen mest sannsynlig ikke være mulig å passere i en tidsperiode på 12 til 24 timer.   Foto: Skjermbilde fra pressemelding

nyhetsstudio

Det melder Vesterålskraft Produksjon i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Ifølge pressemeldingen har det gått flere snøras over dammen og overløpet. Det har ført til at overløpet er tilstoppet i en anslått bredde på 15 til 20 meter og med en overhøyde på fire til seks meter.

– Kraftstasjonen går for fullt, men klarer ikke å holde titt med tilsiget, skriver Vesterålskraft Produksjon.

Konsekvensen av dette kan blir at området ved Vangpollen på riksvei 822 ikke blir mulig å passere.

Vesterålskraft Produksjon meler at de har kontakt med Statens vegvesen, NVE, Sortland og Hadsel kommune angående beredskapen. Forholdene følges opp kontinuerlig.

– Det er ingen fare for skader/brudd på dammen. Det er «snødemningen» på overløpet vi er redd vil demme opp magasinet inntil den brister, meldes det.

Hvis en eventuell stenging av veien skulle bli aktuell, vil det ifølge pressemeldingen bli for en relativt kort tidsperiode, anslagsvis 12- 24 timer.