Real skattesmell i Hadsel og Bø

Den samlede skatteinngangen i Hadsel er ned 19,5 prosent så langt i år. I Bø er nedgangen 15,2 prosent.

De totalt skatteinntektene fra Hadsel falt kraftig fra 2019 til 2020. De kommunale skattene falt imidlertid mindre enn landsgjennomsnittet. 

Sortland

Det viser ferske tall fra SSB per 30. juni.

I Hadsel er det i alt avregnet skatt på 456 millioner kroner. På samme tid i fjor var det avregnet nesten 567 millioner kroner, som igjen var en kraftig nedgang fra 2017 og 2018.

I Bø var det i alt avregnet 105,3 millioner kroner i skatt for alle skattetyper. På samme tid i fjor var tallet 124,2 millioner kroner. 2020-tallene er dog mer på linje med 2017 og 2018-tallene for Bø.

Total skatteinngang

Tall i mill kr2017M062018M062019M062020M06Endring%
Lødingen105,5121,395,498,73,5
Hadsel625,2629,0566,7456,0-19,5
100,0108,0124,2105,3-15,2
Øksnes337,6308,6311,7310,0-0,5
Sortland537,4559,5551,8523,3-5,2
Andøy227,6262,6230,8229,1-0,7
Totalt1933,31989,01880,61722,4-8,4


Den kommunale skatten endrer seg mye mindre. Lødingen har faktisk vekst å vise til, mens de fem kommunene i Vesterålen har tilbakegang. Størst tilbakegang har Øksnes, mens Bø har minst tilbakegang.

De nasjonale tallene viser en tilbakegang på 9,3 prosent.

Kommunal skatteinngang

Tall i mill kr2017M062018M062019M062020M06Endring%
Lødingen25,826,425,526,02,0
Hadsel95,094,796,595,0-1,6
26,228,729,129,0-0,3
Øksnes55,460,562,259,1-5,0
Sortland120,8129,2132,0131,9-0,1
Andøy58,766,561,159,6-2,5

Nasjonalt er skatteinngangen 2,6 prosent lavere i år enn i fjor. Det betyr at bare Øksnes har falt mer enn landsgjennomsnittet.