Faller lakseprisen så mye at oppdretterne kan tape penger?

Lakseprisene har falt dramatisk de siste ukene. Det kan gi oppdrettsbransjen hodebry.

Lakseprisene har falt nokså mye den siste tiden.  Foto: Gorm Kallestad

Sortland

Fortsetter fallet, kan oppdretterne bli tvunget til å selge for mindre enn det koster å produsere den.

Bransjenettstedet iLaks fortalte fredag at laks ble solgt for levering neste uke til disse prisene:

· 2-3 kg 30 kroner

· 3-4 kg 37-40 kroner

· 4-5 kg 40-42 kroner

· 5-6 kg 43-46 kroner

· 6+ kg 50 kroner

Prisene er ned 2-4 kroner fra uka før.

En av årsakene til prisfallet er at den polske foredlingsgiganten Morpol har redusert sine innkjøp betydelig, skriver nettstedet.

Tall fra SSB viser at lakseprisen har variert mye det siste året. I fjor fikk eksportørene 60 kroner kiloet på denne tiden av året, og prisen falt i 46-48 kroner i august/september før den steg til nær 80 kroner kiloet i januar i år. I forrige uke var prisen noen få kroner over 50. De siste åtte ukene har eksportprisen falt med nesten 13 kroner kiloet, og eksportprisen er altså betydelig lavere neste uke enn tilsvarende uke i fjor. I august og september (se statistikken under) er det vanlig at lakseprisen faller enda mer. Årsaken til dette er at tilveksten på denne tiden er størst, og for at oppdretterne skal holde seg under Maksimal Tillatt Biomasse må laksen slaktes. Det gir et påfølgende prisfall.

Eksportpris - fersk laks - 2015-2020.  Foto: Fiskeridirektoratet

Det skarpe prisfallet utløste følgende tittel hos iLaks: "Ny nedgang sender lakseprisen nærmere selvkost".

Det er riktignok et stykke igjen selv om eksportprisen ikke kan sammenlignes direkte med prisene som iLaks rapporterer. Hver fredag skriver nettstedet om prisene som oppdretterne får. Eksportørene får en høyere pris, som blant annet tar opp i seg fraktkostnadene og påslaget til eksportørene.

Hva er så selvkost?

Det prisen den enkelte oppdretter har ved å produsere ett kilo laks.

Fiskeridirektoratet lager hvert eneste år en oversikt over kostnadene som norske oppdrettere har i gjennomsnitt.

Prodkost 2018
Smoltkostnad/kg3,44
Fôrkostnad/kg14,15
Forsikring/kilo0,15
Lønn(kg2,80
Avskrivning/kg2,19
Annen kost/kg7,24
Finanskost/kg0,12
Tot kostnader30,09
slakt+frak/kg3,79
Sum kostnad pr. kg33,88

Kilde: Fiskeridirektoratet

Den aller minste laksen selges i neste uke til priser som er lavere enn produksjonskostnaden i 2018, og den nest minste vektklassen er nær.

Hva tror så "markedet" om lakseprisen framover?

Forward-kurven på laksebørsen Fishpool peker på at lakseprisen i september skal være 4,3 euro per kilo og at det skal koste 10,71 kroner å kjøpe en euro. For tredje kvartal er forward-prisen 4,52 euro og for fjerde kvartal er prisen 4,92 euro per kilo. Kronekursen er på lave 10,80-nivå. Fredag kostet en euro 10,69 kroner, altså lavere enn det Fishpool legger til grunn. Midt i koronakrisen fikk norske eksportører godt over 12 kroner for en euro. I handelsbransjen er en svak krone bra. En sterkere krone, gir oppdretterne mindre penger og kronen har styrket seg i det siste.

[For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at artikkelforfatteren er nærstående til en oppdretter.

Red.]