Bil og ATV kolliderte på Strand

En bil og en ATV (terrengkjøretøy) har kollidert på Strand.
Sortland

Hendelsen skjedde i "Prix-krysset" på Strand langs fylkesvei 82 - hovedinnfartsåren til Sortland. ATV-en står i grøfta på siden mot havet, mens personbilen står på fortauet langs hovedveien.

Trafikken går så å si som normalt forbi stedet. Det er lite skader på de to kjøretøyene som har vært involvert.

Ved 16:15-tiden var alle nødetatene ankommet ulykkesstedet. Ulykken ble rapportert litt før klokken 16:00.