Kryss kan fordyre Strand-utbygging kraftig

Statens vegvesen gå inn for å en annen løsning enn det konsulentselskapet Aspln har foreslått i Nordbergveien på Strand. Det får store konsekvenser for kostnadene.

Statens vegvesen har foreslått et T-kryss i Nordbergvegen, med kulvert, framfor et X-kryss, som konsulentselskapet har foreslått.

Dersom vegvesenet vinner fram med sitt syn, fordyrer det utbyggingen.

Årsaken er behov for et pumpesystem som skal forhindre opphoping av overvann. Dette skal kombineres med vanntett kulvert for å unngå innsig av sjøvann.

– Dette krever omfattende, tverrfaglig arbeid innen landskap, bygg, vann og avløp, med planlegging av avansert kryss med vanntett kulvert, sier sivilarkitekt Sigrid Rasmussen i en henvendelse til utbyggerne.

En eiendom som var tiltenkt formål som lokalsenter og butikk kan derfor måtte brukes til trafikkformål. Hun opplyser for øvrig at det er svært sannsynlig at veivesenet vil komme med en innsigelse mot Asplan Viak sitt forslag om X-kryss, dersom det videreføres som løsning.

– Så lenge strekningen er definert som riksvei, er det sannsynlig at veivesenet får gjennomslag for sine argumenter, sier hun.

Veivesenet har fra sin side poengtert at veistrekningen skal ta hensyn til kjørende, syklende, gående og kollektivreisende. De viser til at veistrekningen mellom Sigerfjordtunnelen og Sortland i 2050 skal ha en standard som gir god framkommelighet og trafikksikkerhet. Bredden på veien skal bli 8,5 meter med bygging av gang- og sykkelsti, tiltak som er foreslått i perioden 2033 til 2040.

Veivesenets begrunnelse for å velge en annen løsning, er at man ønsker å unngå at gående velger andre, mer trafikkfarlige krysningspunkter. Ifølge utredninger som veivesenet følger, skal det bygges T-kryss med forkjørsregulering. Derfor kan det ikke etableres X-kryss slik Asplan Viak har foreslått.

Rederiforbundet: - Ingen andre bruker karantene om bord


– De av besetningen som kommer fra røde land og røde områder, må avtjene karantene på land før de går om bord. Det sier Harald Solberg, leder i Norges Rederiforbund, til NRK Troms.

Konsernsjef i Hurtigruten har tidligere uttalt at internasjonale regler er årsaken til de ansatte er i karantene om bord på skipet.

I kjølvannet av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, har Hurtigruten, og konsernsjef Daniel Skjeldam, fått knusende kritikk for sin håndtering av koronasituasjonen.

Næringsminister Iselin Nybø, sier til NRK Troms og Finnmark, at hun er skuffet over Hurtigruten. Hun påpeker at selv om de oppholder seg i internasjonalt farvann, må de forholde seg til norsk lov dersom de går i land i Norge.

På spørsmål fra NRK om det var for tidlig å åpne opp for cruisetrafikk, svarer næringsministeren at det vil være avhengig av om Hurtigruten har holdt seg til regelverket.


Nytt tap for Linnea og Arna Bjørnar

Dermed gikk bergenslaget på et nytt nederlag, som var det femte tapet på rad. Sollvoll Laupstad ble byttet ut i andre omgang. Ifølge Aftenposten var ikke bortelaget helt tannløse, selv om de hadde problemer i starten av kampen med å utrette noe foran motstanderens mål.

Arna-Bjørnar åpnet bra etter pause og hadde sågar flere avslutninger på mål i starten av omgangen. Til slutt var det vertene som trakk det lengste strået, og gjestene mistet litt av piffen.

Etter kampen mot Lillestrøm, som leder serien, er Arna/Bjørnar nest sist på tabellen, med tre poeng. Neste kamp for Sollvoll Laupstad og Arna-Bjørnar, er hjemme mot Lyn om en uke.

Kystverket gir dispensasjon for motorisert ferdsel på Anda

I forbindelse med utskiftning av batteriet på fyret i Anda naturreservat, har Kystverket Rederi søkt dispensasjon for motorisert ferdsel på Anda, ifølge Øksnesavisa.

Anda fyr eies og drives av Kystverket, og er en sentral navigasjonsinnretning for sikker navigering langs den norske kysten.

Nå har altså fylkesmannen gitt dispensasjon til motorisert ferdsel. Dispensasjonen gjelder inn til ti start og landinger med helikopter i uke 34-36, og gjelder kun for flyvninger under 300 meter ved start og landing.

At vedtaket ble innvilget, har ifølge fylkesmannen å gjøre med at været sjelden tillater at man kan dra til fyret via sjøveien.

Innstiller Andenes-ferge søndag

Fergesambandet Andenes- Gryllefjord på Fv. 82, innstilles i dag søndag, på grunn av tekniske problemer. Dette melder Statens vegvesen.

Ytterligere to fra «Roald Amundsen» smittet med covid-19

Ytterligere to personer fra mannskapet på hurtigruteskipet Roald Amundsen, ble i går kveld lagt inn på UNN. Dette melder sykehuset selv på Twitter søndag morgen.

Tidligere på dagen ble ett besetningsmedlem og en passasjer skrevet ut. Det totale antallet innlagte covid-19-pasienter ved sykehuset i skrivende stund, er fem, der alle er besetningsmedlemmer.

Politiet rykket ut til feststøy

Natt til lørdag fikk politiet melding om feststøy på en adresse på Sortland, og tok turen innom. Det viste seg at ungdommer i slutten av tenårene var i ferd med å avslutte festen.

Norske konsertarrangører frykter også for neste sommer


Tone Østerdal, i Norske konsertarrangører, sier i et intervju med VG at man bare kan håpe og gjøre hva man kan for å begrense spredningen av smitte. Hun sier videre at neste år blir et krevende år for bransjen.

Konsekvensen av den tapte festivalsommeren 2020, kan, ifølge Østerdahl, forsterkes av at gjennomføringen av julekonsertene også henger i en tynn tråd. I hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Østerdahl til VG.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd.

– I hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Østerdahl.

Tidligere i uken uttalte Preben Aavitsland, som er overlege i Folkehelseinstituttet, i forbindelse med Covid-19-situasjonen, at folk må belage seg på å holde seg hjemme når man er syk, og å vaske hender og holde avstand til andre i to-tre år.

En slik avstandsregel kan bli særlig krevende for festivalbransjen. Seniorpromotor Rune Lem i Live Nation, sier til VG at han håper Staten ikke glemmer bransjen og at de oppretter støtteordninger som kan bidra til å holde dem flytende så lenge det er nødvendig.

Åpner opp igjen deler av havna


Dette skriver Andøy kommune i en pressemelding.

Andøy kommune stengte et område i Andenes havn den 27. juni i år. Bakgrunnen var at aktiviteten i området var til skade for hekkende fugler, spesielt rødnebbterner.

Dagens vurdering

Det er nå gjort en ny befaring og vurdering av situasjonen. Etter å ha konsultert blant annet Norsk Ornitologisk Forening er det konkludert med at den nordligste delen av området kan åpnes for aktivitet fra mandag 10. august.

– Vi er glad for å kunne gjenåpne deler av området uten at det går ut over fuglelivet i havna, sier teknisk sjef Arne Blix i pressemeldingen.

– De sørligste delene av havneområdet er fortsatt avstengt, og en ny vurdering vil bli gjort om tre uker, legger han til.

Ny befaring 25. august

For den øvrige delen av området vil det bli foretatt en ny befaring 25. august for å vurdere om også denne delen skal åpnes for aktivitet.

Rødnebbternenes hekkesesong starter i Norge normalt i juni. Fuglene ligger på egg i 22-27 dager, og deretter går det 3-4 uker før fugleungene er flyvedyktige.

Flere ornitologer som var på befaring i havna forrige helg slo fast at det så ut til at alle rødnebbternene var borte, men på grunn av noen fiskemåkeunger i den sørlige delen av området vil denne delen foreløpig holdes stengt.

Bruk av området

Området som nå åpnes opp er markert med grønt på vedlagte kartskisse. Ved bruk av området må det vises vanlig oppmerksomhet og aktsomhet overfor fuglene i området.


Makrellen trekker stadig lenger nordFor noen dager siden gikk «Kings Bay» og «Vendla» til kai i Tromsø etter solid gjennomføring av den årlige omfattende norske kartleggingen av sommerens internasjonale makrell-økosystemtokt i Nordøst-Atlanteren.

Dette melder toktleder Leif Nøttestad i Havforskningsinstituttet. Han oppsummerer funnene i noen få hovedpunkter. Ett av dem sier at makrellen er utbredt med tyngde i sentrale og nordlige Norskehavet, inkludert ved Jan Mayen og i Svalbardsonen.

Nøttestad har summert opp funnene i tre hovedpunkter

  • Makrellen er nå utbredt med tyngde i sentrale og nordlige Norskehavet, inkludert ved Jan Mayen og i Svalbardsonen.
  • Norsk vårgytende sild viser lovende takter, spesielt 2016-årsklassen, som har en ganske vid utbredelse og beiter nå godt i de øverste næringsrike vannmassene i det nordøstlige Norskehavet og langs kysten i nord.
  • Kolmula beiter veldig spredt nå hovedsakelig i dypere vannlag i Norskehavet.

Åpner nasjonal koronatelefon på grunn av stor pågang i Oslo


Dette skriver NTB. Årsaken til at den linjene til den nasjonale telefonen måtte åpnes, var at mange ikke kom gjennom lørdag, og de ble heller ikke satt inn i ventekøen. De mottok i stedet en tekstmelding der de ble oppfordret til å finne svar på kommunens hjemmeside.

– Vi arbeider med å bedre kapasiteten. Vi er også i ferd med å få på plass et registreringsskjema på nett, hvor de som skal teste seg, fyller ut et skjema. Deretter vil de bli kontaktet av kommunen om tid og sted, sier Christian Ekker Larsen i helseetaten i Oslo kommune til NTB.

Han forteller videre at den nasjonale koronatelefonen normalt sett ikke er åpen i helgene, men at den kommer til å være det lørdag, i tillegg til at den er åpen noen timer søndag formiddag.

Fornøyd tross besøksnedgang ved Nyksund Art Gallery

Ifølge Svein Erik Tøien ved Nyksynd Art Gallery, har det merket mindre trafikk i år enn tidligere. Likevel uttrykker Tøien tilfredshet når det gjelder situasjonen.

– I forhold til i fjor har både besøks- og salgstallene gått ned med 50 prosent, opplyser han til Øksnesavisa, og sier videre at de var usikre på om noen kom til å komme i det hele tatt. Og som ved så mange andre butikker rundt om denne sommeren, kan Tøien berette om at det har vært færre utlendinger innom enn det bruker å være på en vanlig sommer.

God sommer for Bø-bedrift


– Det har vært helt eventyrlig. Både i juni og juli har vi tredoblet omsetningen, og det ser ut som det hvert fall blir en dobling i august, forteller hun til NRK Nordland.

Dahl legger ikke sjul på at hun fryktet at koronasituasjonen ville føre til el laber besøkssommer der tilsreisende ikke legger igjen penger. Men med utgangspunkt i årets sommermåneder, sitter hun igjen med et inntrykk av at nordmenn bruker mer penger enn det utenlandske markedet.

Ifølge ferske tall fra Vipps, bruker nordmenn mer penger på å reise i Nord-Norge i år enn de gjorde i fjord. Sammenlignet med i fjor har økningen steget med 50 prosent. Tallene gjelder transaksjoner som er gjort med norske bankkort fra personer som har vært i de to nordligste fylkene.

Tap for Liv-Solveig og Medkila


I perioder av kampen dominerte Medkila banespillet og burde tatt ledelsen da Miriam Mjåseth kom alene med stabækmålvakt Sunniva Skoglund etter et drøyt kvarters spill.

– Vi skulle selvsagt gjerne sett at vi fikk med oss ett poeng etter å ha levert det som antakelig er vår beste kamp for året. Men vi møter et godt Stabæk-lag som utnytter de muligheten de får. Vi hadde troen før matchen at det var mulig å komme på høyden med Stabæk, noe jeg mener vi også klarte i perioder av kampen, sa trener Margunn Haugenes til Harstad tidende etter kampen.

Etter kampen mot Stabæk ligger Medkila på 2.plass, har i så måte god heng på teten, med tre poeng opp til dagens motstander, Stabæk.

Tidligere hurtigrutekonsultenter skal granske selskapet


I 2017 bisto advokatfirmaet Wiersholm Hurtigruten med finansieringen av MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen», skriver DN.

DNV GL, tidligere Det norske veritas, jobber blant annet innen risikohåndtering og kvalitetssikring. De er også ekstern gransker.

Hurtigruten har brukt DNV GL til å klassifisere skipene sine. Selskapet har også bistått i flere av ulike prosjekter og solgt rådgivningstjenester.

– DNV GL har gjort en rutinemessig sjekk av eventuelle interessekonflikter i forkant av å ha påtatt oss dette oppdraget. DNV GL har ikke tidligere utført oppdrag for Hurtigruten som ligger innenfor eller kommer i konflikt med scopet av granskingen, sier pressekontakt i DNV GLs, Charlotte Bjørn til NRK.

Normalår for hurtigbåten i Øksnes

– Vi har både opp og ned-dager. Noen uker har vi 600 personer på båten, og andre uker har vi 800 personer, sier skipper Trond Arntsen til Øksnesavisa.

Han forteller videre til avisa at tallene for sommertrafikken for hurtigbåten, vanligvis ligger på rundt 9.000 reisende mellom mai og september. Etter at Fylkeskommunen kuttet begge lørdagsanløpene mellom 25. april og 20. juni, har det vært færre ruter enn det som er vanlig. Ifølge skipperen har også koronasituasjonen vært med å påvirke passasjertallet.

Nest beste år gjennom tidene

Vesterålsbetong på Frøskeland hadde tidenes nest høyeste overskudd i fjor.

Selskapet melder om driftsoverskudd på 5,1 millioner kroner og et resultat før skatt på samme nivå. I 2017 var driftsresultatet på 6,9 millioner kroner.

Selskapet solgte betong for 42,8 millioner i 2019. Det var 1,8 millioner mindre enn i 2018. Selskapet har hatt gode tall siden 2014.

Driftsmarginen, det vil si driftsresultat målt i prosent av omsetning var på 12 prosent. I 2016 og 2017 var marginene bedre, men på ett område utmerker 2018 seg for selskapet.

Mange gode år på rad, vises også i balansen. Totalkapitalen for Vesterålsbetong er bokført til 17,3 millioner kroner, 10,7 er egenkapital og 6,6 er gjeld.

Vesterålsbetong eies av Tingvoll Eiendom, som er eid av familien Tingvoll. Asbjørn Tingvoll er hovedeier.

Politiet frigir identiteten på mannen som døde etter en voldsepisode i Fauske

Nedregård-Rubbås døde søndag, tre uker etter at han ble stukket med et skrujern på Coop Mega i Fauske.

Nedregård-Rubbås var bosatt i Fauske, og han har vært innlagt på sykehus siden hendelsen.

Den siktede, som er en mann i 20-årene, er allerede varetektsfengslet. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld siden han mener at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han har hittil vært siktet for grov kroppsskade.

– Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier politiadvokat Daniella Rivera i Nordland politidistrikt.

Det var to personer som ble angrepet med skrujern i Coop-butikken. Den andre, en mann i 20-årene, slapp fra hendelsen med mindre skader.

(©NTB)

(NTB) NTB

Avvikler småbåtforening

Tømmervik Småbåtforening skal avvikles. Det går fram av en melding fra Brønnøysundregistrene. Ivar Frank Fredriksen er valgt som avviklingsstyre, går det fram av meldingen.

Anbefaler stedsnavnsskilt på Haugen og Åknes

haugen: Nordland fylkeskommune anbefaler stedsnavnsskilt på Haugen. 

Bakgrunnen for Andøy kommunes søknad om stedsnavnsskilt, som nå er godkjent av Nordland fylkeskommune, er et initiativ fra Svein Midtun.

– Jeg har bolig midt i bygda, og opplever ofte at turister som skal til Åknes spør om det er langt igjen. Årsaken til forvirringen er et stedsnavnsskilt med Sørmela som møter veifarende med det samme de svinger inn på Åknes-veien, skriver Midtun. Sørmela er gårdsnavnet til og med Haugdalselva.

– Her må det skiltes riktig, og da må det komme opp skilt med Haugen som går til skillet til Åknes, og nytt navneskilt med Åknes. Jeg lurer på hvorfor det bare er et stedsnavnsskilt langs veien med de tre bygdene, spør Midtun i søknaden. Nordland fylkeskommune har sendt sin anbefaling til Statens vegvesen som er skiltmyndighet, og ber om vurdering.

– Vi anbefaler at skiltene plasseres så langt det lar seg gjør i grensen mellom matrikkelgårdene, skriver rådgiver veiforvaltning Jøran Kåringen Bakkemoen i Nordland fylkeskommune.

Mette-Helene Berger Amundsen mette@andoyposten.no

Trolig fergerekord i juli selv om turistbussene er borte


Dette skriver Avisa Nordland.

Direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, sier til avisa at de vil ta noe tid før trafikktallene er klare. Han kan derfor ikke konkludere med at trafikken har vært rekordstor. Likevel tror han det er sannsynlig med ny rekord på enkelte samband. Han påpeker at det var økning i antall kjøretøy i juli, men nedgang i antall passasjerer.

– Det skyldes blant annet at turistbussene er borte. Hittil i sommer er det stort sett bare nordmenn som har reist med fergene, men etter 15. juli har det vært en viss økning av utlendinger. Det gjelder både på Bodø-Moskenes, Kjøpsvik-Drag, Bognes-Skarberget og Bognes -Lødingen, sier Torkildsen til Avisa Nordland.

Minner om besøksregler hos Nordlandssykehuset

BESØKSREGLER: Nordlandssykehuset minner om at det fortsatt er besøksregler for pårørende til pasienter ved sykehuset.  Foto: Arkiv

– Vi har lokal virussmitte i Vesterålen og derfor må vi ha kontroll på hvem som kommer inn til pasientene. Derfor ønsker vi å informere om besøksreglene og at pårørende er opplyst om retningslinjene og følger dem, sier Nadia Sørensen ved Norlandssykehuset Vesterålen.

Det er kanskje spesielt antall besøkende pårørende må være oppmerksom på.

– Som hovedregel kan pasienten motta 1-2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse per gang. For kritisk syke kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen, heter det Nordlandssykehusets retningslinjer.

Videre står det:

• Besøk kan mottas mandag til fredag kl 8-20 og lørdag til søndag kl 11-18. Fedre på barsel og pårørende til kritisk syke er unntatt disse besøkstidene.

•Alle besøk skal avtales på forhånd med den enheten pasienten ligger. Pasienten kontakter selv personalet for å avklare dette, eller den besøkende kontakter selv personalet via sentralbordet 75534000.

•Enheten forhåndsregistrerer den besøkende med navn i den elektroniske innsjekkingsautomaten.

•Ved ankomst må den besøkende registrere sin ankomst i innsjekkingsautomaten.

• Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus.

• Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser og skal forlate sykehuset etter besøket.

Følg for øvrig anvisninger fra vakt og resepsjon/skrankepersonale.

Husk smittevernreglene

Minst 1 meter avstand til andre mennesker.

Håndhygiene når du ankommer og forlater sykehuset, og håndhygiene før du ankommer enheten du skal besøke, og når du forlater denne.

Host i albuekroken eller i papirlommetørkle.

Besøksregler.

– Ønsker å informere om besøksregler. Har lokal smitte i kommunene. Vil forhindre smitte inn i sykehuset. Derfor må vi ha kontroll på hvem som kommer inn til pasientene.

Prøver å løse parkeringsproblemer i Andøy

Styreleder Jonni Solsvik opplyser at Samskap skal prøve å løse parkeringsproblemene knyttet til Bauktuva. Dette er utgangspunktet for Måtindturer som har medført parkeringskaos i flere år.

– Vi kommer til å gå inn i problemstillingen og se hva slags mulighetsrom Samskap har til å løse dette i samarbeid med andre. Fylkeskommunen er en aktør, sier han.

Sortland kommune flytter legekontor


På grunn av flyttingen vil begge legekontorene ha redusert drift 20. og 21. august – kun akutthjelp. 21. august er Søndre Frydenlund legekontor helt stengt, står det å lese på kommunens hjemmeside.

Sortland kommune skal drive begge legekontorene fra Rådhus II.

Blåbyen legekontor ligger i 1. etg og som vender ned mot Blåbyen sentrum. Parkveien Legekontor ligger i 2. etg med inngang fra Parkveien. Parkveien legekontor er det gamle legekontoret på Rådhuset.

Pasientene vil følge sine fastleger. Det vil imidlertid bli gjort noen justeringer av listelengde hos legene samt bli opprettet en ny hjemmel. Dette vil medføre at noen pasienter vil bli flyttet. Hvem som må bytte fastlege avgjøres med trekning. Flytting av pasienter vil skje litt senere på høsten.


Vesterålsselskap med på nytt samarbeid for lading av elbiler

Dette står å lese i en pressemelding.

Selskapet eies med like deler av Arctic Sport AS, Hålogaland Kraft AS, Nordkraft AS, Andøy Energi AS, Vesterålskraft AS, Trollfjord AS og Lofotkraft Muligheter AS.

Ideen om å etablere et felles selskap grodde fram i forbindelse med samarbeidet under Arctic Race of Norway 2019. Arctic Race of Norway har som mål å bli verdens første profesjonelle sykkelritt som kun bruker elbiler, og da måtte det utvikles en helt ny løsning sammen for å skaffe ladekapasitet.

Løsningen inkluderer en bilhenger hvor 10 biler kunne lade samtidig. I sommer har de tre hengerne vært plassert ut for å avhjelpe behovet for ladere i Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen. I tillegg til Harstad sentrum, står det en ladehenger på Fredvang i Lofoten og en som har alternert mellom Stø og Stokmarknes i Vesterålen.

Styreleder i det nye selskapet er administrerende direktør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft. Hun mener at det nye selskapet skaper nye muligheter for verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser.

- Vi har et mål om å skape verdier i nord, og vil gjennom dette grenseløse samarbeidet videreutvikle konseptet med mobile ladeløsninger. Grønn konkurransekraft er et satsingsområde for nasjonale myndigheter. Med etableringen av Fri Energi tar vi et aktivt skritt videre i det grønne skiftet, sier hun i pressemeldingen.

Statsminister Erna Solberg vil stå for den offisielle åpningen av samarbeidsselskapet. Åpningen vil foregå ved den mobile ladehengeren på Larsneset i Harstad.

Stenger svømmehall umiddelbart

Dette melder kommunen på sin hjemmeside. Årsaken er mangel på renholdspersonell. Hallen blir etter planen stengt frem til skolestart.

Svømmehallen i Sortland er normalt stengt for offentlig bading hver sommer. I år hadde kommunen delvis åpent i regi av Sortland svømme - og livredningsklubb, og det er dette tilbudet som altså nå avsluttes.

Liten nedgang i koronasmittede innlagt på sykehus


Det viser tall fra Helsedirektoratet.

De siste to dagene har tallet på innlagte koronapasienter gått ned. Først en nedgang på to pasienter tirsdag, og så en ytterligere nedgang onsdag fra mandag da 15 pasienter var innlagt.

Flest koronapasienter er innlagt på sykehus i Helse sør-øst, hvor seks pasienter er innlagt, mens det i Helse nord er fire pasienter og i Helse vest er én pasient.

Helseforetakene som har flest koronapasienter, er Ahus og Universitetssykehuset Nord-Norge, som har tre pasienter hver.

Det var registrert 9.362 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til onsdag, ifølge FHI. Smittetallet utgjør en økning på 28 tilfeller det siste døgnet, ifølge de foreløpige tallene hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste to dagene er økningen på 94 tilfeller.

FHI har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet.

NTB

Ladestasjon ved Børøybrua fjernes i august

Tilreisende og lokale kan ha lagt merke til en ny mobil ladestasjon for elbiler på parkeringsplassen ved Børøybrua i Stokmarknes sentrum. Stasjonen, som blant annet er eid av Trollfjord Nett AS, vil stå ut august.

– Vi eier tre slike ladestasjoner sammen med elverkene i området. Vi har plassert de ut nå i ferieperioden, sier nettsjef i Trollfjord Nett AS, Robin Jakobsen.

Målet, forteller nettsjefen, har vært å gjøre det lettere for lokale og tilreisende å bruke elbil i regionen. Stasjonene er mobile og flyttes dermed rundt etter hvor det er behov.

– Nå vil de bli fjernet etterhvert som vi nærmer oss slutten av august, sier Jakobsen.

– Vi kaller dette destinasjonslading. Det går ikke så fort med disse, man må stå i noen timer. Vi har noen utenfor kontoret vårt som vi også har gjort tilgjengelig for andre nå i sommer.

Disse har blant annet blitt brukt av turister, sier nettsjefen, som ikke utelukker at destinasjonsladerne kan komme tilbake til byen neste sommer.

Sjømateksporten fortsatt sterk i juli

– Valutasituasjonen er fortsatt fordelaktig for sjømateksporten, selv om den norske kronen har styrket seg den siste tiden. Samtidig har situasjonen i Asia fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

– Samtidig er den generelle turismen lavere enn i fjor, med færre fraktmuligheter og noen restriksjoner i enkeltmarkeder. Det europeiske markedet importerer totalt sett større volumer, men til en lavere pris, fortsetter han.

Totalt har Norge eksportert sjømat til en verdi av 60,8 milliarder kroner så langt i år. Eksportverdien har økt med tre prosent fra samme periode i fjor.

Lakseeksporten har økt i volum, men sunket i verdi, særlig på grunn av mindre etterspørsel i det asiatiske markedet. Salget av laks til Polen, Frankrike og Tyskland økte på sin side sterkt. Ørreteksporten økte med 43 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

Norge eksporterte også mer fersk og fryst torsk, saltfisk, tørrfisk og makrell enn i samme periode i fjor, mens salget av klippfisk falt kraftig og sild, kongekrabbe og reker også falt.

(©NTB)

(NTB) NTB

Andøy-mann må betale 77.000 i bot

En Andøy-mann i 60-årene er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 30 dager og en bot på 77.800 kroner for promillekjøring. Mannen taper dessuten retten til å kjøre bil for alltid, som i praksis betyr minimum fem år.

Ifølge dommen fra Vesterålen tingrett, hvor mannen tilsto forholdet, kjørte han bil med en promille på 2,63. Fordi blodprøven ble tatt tre timer etter kjøringen, mener retten at mannen trolig hadde høyere promille da han kjørte bilen. Retten konkluderer med at høy promille er en viktig årsak til at trafikkulykker oppstår.

I denne saken er det skjerpende at kjøringen foregikk til en tid på dagen der folk normalt ferdes langs veien. Siktede kjørte sågar utfor veien, riktignok etter at en elg hadde passert foran ham, men retten legger ikke spesiell vekt på at elgen forstyrret ham. Snarere understreker denne typen hendelser viktigheten av at man er skjerpet og upåvirket når man kjører bil.

Tingretten viser for øvrig til at mannen i en dom fra 2015 der mannen ble dømt for å ha kjørt bil med en promille på over 2,0.

Ifølge Oslo Universitetsstkehus er 2,63 i promille å regne som "svært høy": og beskrevet som: "Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig