Nytt tilfelle av covid-19 i Vesterålen

Dette melder Sortland kommune i en pressemelding.

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Tirsdag ettermiddag fikk Sortland kommune bekreftet et nytt tilfelle av en positiv covid-19 prøve.

Vedkommende som er smittet oppholder seg nå i isolasjon på Sortland, men kommer fra Trondheim kommune. Personen har vært passasjer på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Ifølge kommunelege i Sortland, Mette Røkenes, har personen det greit og får oppfølging.

Til VOL sier Røkenes at Sortland kommune også har testet personer flere fra Sortland som var med Roald Amundsen-skipet, men ingen av disse var positive.

Kommunelegen oppfordrer folk i både Sortland og Vesterålen om å ta forholdsregler når det gjelder smittevern.

– Ta kontakt med oss dersom du har symptom. Vi ønsker å teste så mange som mulig. Nå har samfunnet åpnet mer opp, og folk er mer i bevegelse og er fysisk nærmere hverandre, sier hun.

I en pressemelding tirsdag, minnet Røkenes folk på at man ikke glemmer at vi er midt oppe i en pandemi. Hun understreket at det er forståelig at mange blir leie av restriksjonene og endringene som pandemien skaper, samtidig som hun oppforder folk til å holde ut litt til.

Ifølge Røkenes er det sannsynlig at det kommer flere smittetilfeller i tiden som kommer.

– Vi forventer en liten bølge med smitte fremover, slår hun fast overfor VOL onsdag.


Symptomer på covid-19


Arrangementer med inntil 200 personer

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver
 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Fra 1. august vil det ifølge pressemelding fra Kulturdepartementet 23.06.2020 gis unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år ved gjennomføring av kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser. Unntaket vil gjelde der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det.

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Kilde: Folkehelseinstituttet