Regionrådet: – Gå i gang med Hålogalandsveien med ett anbud

Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd avviser Arbeiderpartiet og Senterpartiet og ber om at Hålogalandsveien lyses ut som ett anbud.

Hugo Bongard Jacobsen er ordfører i Lødingen og leder av Vesterålen Regionråd, som har gitt beskjed om at Hålogalandsveien skal bygges med ett anbud, som planlagt.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Vesterålen Regionråd er på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, LO, NHO og sjefen for det største entreprenørselskapet i regionen om Hålogalandsveien. Mange har arbeidet for å få veien delt opp i mindre anbud, men nå setter Vesterålen Regionråd skapet på plass: Veien skal ikke utsettes, men bygges etter de planer som er laget.


Flere anbud

Konsernsjefen i LNS på Strandland, Frode Nilsen, har vært klinkende klar: Hålogalandsveien bør deles opp i fire ulike anbud av 2,5 milliarder kroner. Det vil være en attraktiv kontraktssum også for de største norske selskap, mener han. Nilsen frykter at få norske selskap kan levere anbud på hele kontrakten.

Signaler om at en oppdeling av kontrakten, kan forsinke kontrakten, besvarer Nilsen slik i et intervju med Byggindustrien:

– Vi har ventet på denne veien i 40 - 50 år. Det går bra om vi må vente seks måneder til. At utlysningen blir forsinket er ikke et holdbart argument hvis gevinsten er at vi får et prosjekt som er tilpasset norske anleggsentreprenører. Ved å dele det opp i flere entrepriser vil det komme mange flere entreprenører inn. Kapasiteten vil da øke og den totale byggetiden går sannsynligvis ned. En oppstart av prosjektet trenger ikke å bli forsinket. Det handler først og fremst om byråkratisk og politiske vilje, fremhever LNS-sjefen.

I mai sa Stortinget nei til å dele opp Hålogalandsveien i flere mindre kontrakter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stod i spissen for forslaget. Partiene håpet på støtte fra FrP, men fikk det ikke.

LO og NHO har også tatt til orde for å dele kontrakten opp i mindre anbud.


Forsinkelse

I samferdselsdepartementet mener man at en oppdeling av anbudene vil ta tid. Ingelin Noresjø, som har vært en sentral politiker i Nordland lenge, sa i mars at en oppstykking av anbudene kom til å få flere uheldige konsekvenser. Noresjø er nå statssekretær i samferdselsdepartementet.

Signalene har satt fart i vesterålspolitikerne. Arbeidsutvalget til Vesterålen Regionråd har gitt klar beskjed: – Veien skal bygges nå!

Politikerne sier at intensjonene med å dele opp det gigantiske veiprosjektet i mindre deler er gode, men «ei slik oppdeling vil bety store forsinkelser og dessverre også nye usikkerhetsmomenter i forhold til denne svært viktige veien.»

Regionrådet sier at regjeringen gjerne må revurdere kontraktsstrategien i framtida.

For Hålogalandsveien prioriterer Arbeidsutvalget beslutning om finansiering i høst som 1 prosjekt foran nye utredninger med tilhørende usikkerhet.

Arbeidsutvalget peker på samferdselsministeren, som har sagt at prosjektet må planlegges på nytt om kontraktsstrategien skal endres. Prosjektet kan også bli dyrere.

– Arbeidsutvalget ber regjeringen legge frem proposisjon for Stortinget snarlig slik at utbyggingen av E10 Hålogalandsvegen kommer i gang så tidlig som mulig. Vi forventer at Stortinget holder fast ved bestemmelsen om å gjennomføre prosjektet som OPS og at stortingsproposisjonen som legges frem for Stortinget i høst blir vedtatt slik den da foreligger. Vi har ingen tid å miste, og vi er ikke risikovillige. For Hålogalandsveien prioriterer Arbeidsutvalget beslutning om finansiering i høst som 1 prosjekt foran nye utredninger med tilhørende usikkerhet. Prosjektet må snarest lyses ut som planlagt.

Næringslivssamarbeidet for Vesterålen har for øvrig invitert til pressekonferanse tirsdag. Samarbeidsorganisasjonen har Håloglandsveien som sin fremste kampsak.