Vesterålen foreløpig ikke berørt av vekterstreik

383 er tatt ut i streik fra klokken 12 i dag, etter at meklingen ikke førte fram i natt. Foreløpig er ikke Vesterålen berørt av streiken. 

  Foto: Åserud, Lise

Sortland


Etter nesten sju timers mekling på overtid, måtte Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF/LO) konstatere at arbeidsgiver ikke var villige til å imøtekomme kravet om økning av natt- og helgetillegg. Det betyr at 383 Parat-medlemmer i Avarn Security og Securitas går ut i streik fra kl. 12.00 onsdag.

Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen sier det er beklagelig at meklingen ikke førte frem.
– Våre krav var helt i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget. Det er derfor svært beklagelig at arbeidsgiver sender oss ut i streik. Det er arbeidsgiver som må ta ansvaret for streiken, når de ønsker å diktere hvordan pengene skal brukes, sier han.

Christian Svensen er hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security.
– For de av våre medlemmer som tar den ekstra belastningen det er å jobb natt- og helg, er det viktig å få anerkjennelse også over lønnsslippen, sier Svensen.

Det er sendt ut liste til de som er berørt fra forbundet.

– Det er ingen i Paratmedlemmer i Vesterålen som er tatt ut i streik, sier kommunikasjonsrådgiver i Parat, Vetle Daler til VOL.

Ifølge VG tar NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund) tar ut 420 vektere i streik. Streiken vil ramme blant annet billettkontroller, kjøpesentre, resepsjoner, mobil- og områdevakthold over hele landet, sterkest i østlandsområdet.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) avdeling Nordland melder at åtte er tatt ut i streik i fylket.

– Vi har fem i Bodø og tre i Narvik som er tatt ut i streik. Foreløpig er ikke Vesterålen berørt av streiken, sier distriksssekretær Ranja Stensland Leirvik.