– TV-aksjonen viktig også for Vesterålen

TV-aksjonen i år går til Verdens Naturfond (WWF) og organisasjonens prosjekter for å rydde plast i havet i Sørøst-Asia. – Men problemet med forsøpling av havet angår også oss lokalt.

Årets TV-aksjon går til kampen for et renere hav. 

Sortland

Det mener TV-aksjonskomiteen i Sortland. Vesterålen er omsluttet av havet, og vi som bor her er blant landets mest ivrige strandryddere.

– Så vi bryr oss – ingen tvil om det, påpeker aksjonskomiteen.

Normalt pleier vi med stor glede å delta i innsamlingen ved å gå fra dør til dør med innsamlingsbøsser. På grunn av koronasituasjonen er ikke det mulig i år, så alle oppfordres til å gi sitt bidrag på en av disse måtene:

1. Du kan registrere deg som digital bøssebærer på blimed.no, dele bøssa i dine digitale nettverk og samle inn på den måten eller betal inn på de bøssene som ligger under Sortland

2. Du kan betale en sum via VIPPS til 2133

3. Du kan ringe tlf.nr. 822 08 008 og det blir trukket kr. 300 over telefonregninga

4. du kan betale til bankkonto nummer: 8380.08.09005

TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober, og du kan gi ditt bidrag fra nå av og ut oktober.

– Vi håper selvsagt at vårt fylke og vår kommune kommer høyt opp i landsoversikten over giverglede. Vi har alle et nært forhold til havet og nå kan vi bidra til konkrete løsninger der forsøplingen er størst og dermed midlene vil gjøre størst nytte.

Fakta om årets TV-aksjon:
TV-aksjonen 2020 går til World Wildlife Foundation (WWF) med tema “Et hav av muligheter”. Innsamlingen går til å bekjempe plast i havet i Sør-Øst Asia – der problemet anses å være størst. Midlene skal gi lokalt næringsliv nye avfallssystemer for å fase ut engangsplast, opplæring av muligheter for inntekter av sortert avfall, kommersiell utnyttelse av organisk avfall, lære fiskebåter å fase ut engangsplast og bistå bedrifter med alternativer til engangsplast.

Et hav av muligheter: Bekjemp plast i havet

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal vi sammen redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.