Calanus får 7,5 millioner fra Innovasjon Norge

Calanus AS har store ambisjoner for internasjonal vekst og tildeles NOK 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge.

Calanus Eiendom AS sitt bygg på Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland


Innovasjon Norge har innvilget inntil NOK 7,5 millioner i ekstraordinært innovasjonstilskudd til Calanus. Prosjektet omfatter utvikling av en bærekraftig forsyningskjede for raudåte, aktiviteter knyttet til internasjonal markedsekspansjon og regulatorisk godkjenning, samt implementering og opplæring i nye systemer for effektiv drift.

På bakgrunn av Regjeringens beslutning om å åpne for kommersiell høsting av raudåte, bygger Calanus AS sitt første industrielle bioraffineringsanlegg på Sortland. Investeringen utgjør NOK 170 millioner, og anlegget er nå under ferdigstillelse og skal tas i bruk i løpet av 1. kvartal 2021.

Interessen for selskapets produkter er betydelig, og med økt leveringsevne intensiverer Calanus AS markedsarbeidet med sikte på ekspansjon både i og utenfor Norge.

Administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS er svært takknemlig for at Innovasjon Norge viser selskapet tillitt ved å støtte innovasjonsarbeidet:

– Finansieringen styrker grunnlaget for industriell oppskalering av en ny norsk biomarin verdikjede. Prosjektet vil bidra til å redusere risiko ved innfasing av den nye fabrikken vår, den første i sitt slag, og styrke grunnlaget for å oppnå markedsadgang og vellykket introduksjon av produktene våre i nye land og salgskanaler, sier Rørstad i pressemeldingen.

Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Thomas Stien, sier blant annet følgende i forbindelse med tildelingen i pressemeldingen:

– Støtten skal hjelpe selskapene til å kunne gjennomføre gode og samfunnsnyttige innovasjonsprosjekter. Prosjektet til Calanus AS oppfyller våre kriterier, og er i tråd med Regjerningens bioøkonomistrategi, sier han.