Hålogalandsveien får grønt lys

Store innsparinger og nytekning gjør at vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022 – 2033. Blant disse er Håloglandsveien.
Sortland


Samferdselsdepartementets virksomheter leverte onsdag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere.

– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

På E10 i Hålogaland foreslår Statens vegvesen å sette i gang OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien (E10/rv 85 Tjelsund- Gullesfjordbotn – Langvassbukt), i tillegg til prosjektet E10 Nappstraumen.

– Dette er prosjekter som er klare for utbygging i perioden, og som vil skape verdi og nytte i hele Norge. Disse prosjektene bidrar til å knytte regionene Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms, og Ofoten tettere sammen hvor om lag en fjerdedel av Nord-Norges befolkning bor, står det å lese i prosjektbeskrivelsen fra vegvesenet.

– Mer vei for pengene

Årsaken til at vegvesenet foreslår å sette i gang med 46 prosjekter, er at de har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på veiprosjekter som ligger i NTP.

– Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i pressemeldingen.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, legger hun til.

I neste NTP legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, for eksempel langs rv.3 i Østerdalen, rv. 9 Setesdal og rv. 94 i Finnmark.

Den gjeldende transportplanen (NTP 2018 – 2029) la opp til en betydelig budsjettøkning. Så langt i perioden ligger Vegvesenets årlige investeringsbudsjett ni milliarder kroner under den planlagte opptrappingen.

Vil ikke låse fast

Vegvesenet har denne gang sett på hva en budsjettøkning på 25 prosent over 2020- budsjettet kan gi sammen med store kostnadsreduksjoner. Med økte budsjetter og reduserte kostnader kan 46 prosjekt få klarsignal i første seksårsperiode.

I pressemeldingen står det også å lese at vegvesenet ikke vil låse alle investeringer i definerte prosjekter, men at de egger mye midler inn i utbedringsstrekninger langs alle hovedrutene på riksveinettet.