Ansatt på fiskefartøyet «Sunderøy» testet positivt for Covid-19

Ifølge Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon, har en person om bord på «Sunderøy» fått påvist koronasmitte:

  Foto: Holmøy Maritimes nettside

Sortland


Sunderøy, som Prestfjord nylig fikk overlevert fra et verft i Spania, er i disse dager på vei nordover. Båten ankom Ålesund sist fredag for å klargjøres til fiske. En plan for håndtering av mulige smittetilfeller ble avklart med kommunelegen før ankomsten til sunnmørsbyen. Mannskapet på 11 ble testet for Covid-19.


Nye «Sunderøy» på vei hjem

Prestfjord-rederiets nybygg «Sunderøy» er nå på god vei hjem fra verftet i Spania.


– Svar på prøveresultatene forelå tirsdag 3. november. Det ble da klart at én av de ansatte har testet positivt. Øvrige prøver var negative., skriver Fiskebåt.

Fiskebåt skriver også at kommunelegen i Ålesund ble varslet umiddelbart. Det ble iverksatt tiltak for å forebygge smittespredningen. Vedkommende som avla positiv prøve, skal ha utviklet lette symptomer. Rederiet prioriterer nå å ta vare på de ansatte og hindre smittespredning.

– Jeg er stolt over mannskapet vårt som har håndtert situasjonen svært profesjonelt, sier daglig leder i Prestfjord, Knut Roald Holmøy til Fiskebåt.

Planen er at båtens øvrige mannskap skal flyttes til hotell innen kort tid. Samtlige vil bli tett fulgt opp under karanteneperioden.

«Sunderøy» er for øvrig Prestfjords største investeringen så langt, med en prisramme på 400 millioner kroner.

Det nye fartøyet skal håndtere både hvitfisk og reker i Arktis, med både pelagisk trål og bunntrål.


Det går fremover for nye «Sunderøy»

Covid-19 har bydd på noen utfordringer i forbindelse med byggingen av Holmøy Maritimes nye «Sunderøy», men nå håper fiskerikonsernet snart å få tråleren nordover.