Livsfarlige tabletter i omløp i Nordland

Politiet har denne uka gjort beslag av disse tablettene både i Salten, Lofoten og Vesterålen. 

Ksalol er i omløp også i Nordland og anses som særdeles farlig. De knyttes til tre nylige overdosedødsfall. 

Sortland


Disse tablettene er av samme type som ble beslaglagt i Tromsø i forbindelse med tre overdosedødsfall nylig.

– Vi har grunn til å tro at dette dopet er spredt rundt om i Nordland og vil advare på det sterkeste mot å innta det. Tablettene er livsfarlige, sier Finn Erik Rødsand, leder for Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning i Nordland Politidistrikt.

Til VOL sier Rødsand at politiet skal evaluere tablettene før de kan si noe mer spesifikt. Men på generelt grunnlag opplyser han at tabletter som ikke er foreskrevet av lege har et livsfarlig potensial i seg, fordi det også finnes illegal fremstilling av også såkalt kjente medikamenter.

– Ingen vet hva de illegale medikamentene har i seg styrkemessig sammen med andre potente virkemidler, ei heller den enkeltes toleransegrense. Politiet ser også tendenser til at tabletter tas ut av sin opprinnelige pakning og selges som noe annet. Å innta slike tabletter kan være forbundet med livsfare. Alle bør vite hva de får i seg. Og selv om tablettene er i original forpakning, bør ikke innholdet være riktig, utdyper han.

– Har politiet råd til foreldre, og særlig ungdommer som kommer over slike tabletter ? Skal man kontakte politiet umiddelbart?

Medikamenter som ikke er foreskrevet av lege bør alltid leveres til politiet.

– Er disse tablettene farligere enn andre typer narkotiske tabletter som er/ har vært i omløp tidligere?

Vi vet ikke enda hvilke stoffer som er i disse, vi har ingen ferdige analyser. Medikamenter som inneholder for eksempel Fentanyl er svært farlig og skal administreres av profesjonelle helsearbeidere.

– Er disse tablettene et nytt fenomen som har dukket opp i den siste tiden?

Potensielt farlige medikamenter dukker fra tid til annen opp som beslag hos politiet. Fenomenet er således ikke nytt men akkurat denne formen for tabletter er forholdsvis ny.

– Hvordan jobber politiet for å få kontroll på/gjøre beslag av, flere tabletter som er i omløp i Nordland i tiden som kommer?

Det politiet nå er mest opptatt av er å gjør allmennheten oppmerksom på at potensielt livsfarlige tabletter er i omløp. Dernest agerer vi på informasjon om disse tablettene hvis vi får informasjon. Politiet er hele tiden avhengig av at befolkningen deler informasjon med oss slik at vi kan gå mer målrettet mot å forebygge, slår Finn Erik Rødsand fast.