Lødingen Arbeidssenter og Vesterålsprodukter fusjonerer

Styrene i Lødingen Arbeidssenter AS og Vesterålsprodukter AS har vedtatt å starte prosess med mål om å fusjonere selskapene.
Sortland

Dette står å lese i en pressemelding torsdag kveld.

Ifølge pressemeldingen er både eiere og ansatte i begge selskapene involvert i fusjonen, og både styre og ledelse i begge selskapene er enig i at grepet vil være bra for videre vekst og utvikling.

Det er ikke planlagt nedbemanning i forbindelse med fusjonen, men derimot styrking og kompetanseheving av bemanningen i det nye selskapet.

Felles kjerneverdien til de to selskapene har vært å skape vekst og utvikling hos mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet, eller som har behov for en spesielt tilrettelagt arbeidsplass.

Lødingen Arbeidssenter ble etablert i år 2000 som et heleid datterselskap av Vesterålsprodukter. Samtidig gikk Lødingen kommune inn på eiersiden i Vesterålsprodukter. Siden den gang har begge selskapene hatt en positiv utvikling.

Men vi registrerer at forventninger og krav fra våre omgivelser også har endret seg. Styrene i begge selskap har over tid drøftet temaet om dagens organisering er den optimale for å ivareta disse forventningene fremover og hvordan selskapene på best mulig måte kan være rustet til å møte utfordringer og muligheter i fremtiden, står det å lese i pressemeldingen.