Går mot forslag om førerkort for 16-åringer

Ungdommens fylkesråd er imot forslaget om at prøvekommuner får gi 16 åringer førerkort.

Oda-Regine Elvenes og Max Hoffman, Ungdommens fylkesråd  Foto: Thor-Wiggo Skille

Sortland


Ungdommens fylkesråd i Nordland går imot forslaget til Demografiutvalget som foreslår at 16-åringer i noen prøvekommuner kan få ta førerkort for bil.

– Ved å slippe 16-åringer ut bakke rattet i vanlig bil, risikerer man å slippe en gruppe ungdommer til der konsekvenstenkning er mindre utviklet og der ulykker kan bli mer vanlig, argumenterer leder i ungdommens fylkesråd (UFR), Max Gårdvik Hoffman i en pressemelding.

Kan skape konflikt

Han påpeker at en slik prøveordning kan være med å skape konflikter mellom by og distrikt.

– 16-åringer i én kommune vil altså kunne ta sertifikat, mens i nabokommunen kan man det ikke. Det vil i ytterste konsekvens være grobunn for konflikt mellom by og distrikt, påpeker Hoffmann.

Nestleder i ungdommens fylkesråd, Oda-Regine Elvenes, fra Sortland, er enig i at ungdommer i distrikts-Norge har et særskilt behov når det gjelder transport. Men mener likevel sertifikat for 16-åringer ikke er rett vei å gå.

– Kollektivtilbudet varierer, og mulighetene for å reise fleksibelt med buss er ofte begrenset av rutetrafikk med stor differanse i avgangstidene. Men jeg mener at å bevare livene til ungdommene her, er viktigere kunne bevege seg fritt og når det måtte passe seg, underbygger Elvenes.

Moped og ATV

Ungdommens fylkesråd stiller seg altså kritisk til forslaget fra Demografiutvalget, og mener at 16-åringer i dag har mulighet, gjennom å ta sertifikat til moped, mopedbil, ATV, lett-mc, snøscooter og traktor.

– Alle disse har noe til felles; De er regulerte og saktegående. Heller ikke disse kjøretøyene er uten risiko, men Ungdommens fylkesråd mener at de eventuelle konsekvensene med å tilby bilsertifikat, har større konsekvenser, enn fordelene ved å gi 16-åringer mer frihet på veien, avslutter leder i ungdommens fylkesråd, Max Gårdvik Hoffman.