Lapphaugenklager kan være ferdigbehandlet i februar

I løpet av februar kan de to klagene på Sortland kommunestyrets vedtak på reguleringsplan for Vestmarka Næringsområde – sørvest være ferdigbehandlet.

Slik vil SE-gruppen at elementfabrikken skal se ut når den står ferdig.   Foto: Skjermdump fra Norconsults papirer

Sortland

16. november ba Fylkesmannen i Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det ble oppnevnt settefylkesmann i klagesaken, som VOL har omtalt en rekke ganger. Dette fordi at Fylkesmannen i Nordland ble regnet som inhabil i saken på grunn av en innsigelse til reguleringsplanen.

17. november oppnevnte departementet Fylkesmannen i Trøndelag til settefylkesmann i saken.

VOL har vært i kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag for å hør om når de regner med at klagesaken er ferdigbehandlet.

– Fylkesmannen i Trøndelag har normalt ca. 12 uker saksbehandlingstid i denne type saker, beregnet fra saken kom inn. Vi mottok denne saken 17. november. Saker som er særlig kompliserte kan ta en del lengre tid, skriver Henrik Øvrebø, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag i en e-post.


Ber om settefylkesmann i Lapphaugen-saken

I et brev fra Fylkesmannen i Nordland bes det om settefylkesmann til behandling av klagesaken på Sortland kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Vestmarka Næringsområde – sørvest, den såkalte Lapphaugen.

Kommunen ble kontaktet av SE-gruppen i mars

Sortland kommune ble i mars i år kontaktet av SE-gruppen i forbindelse med mulig bruk av masser fra Lapphaugen i andre næringsområder i Vestmarka.Rødt ber om fult innsyn etter at kommunen er tilbudt å kjøpe masser til 40 mill.

Vestmarka Eiendom AS har tilbudt Sortland kommune å kjøpe masser fra Lapphaugen for 40,8 millioner kroner. Rødt Sortland har bedt om fullt innsyn i prosessen i forkant av at tilbudet ble framsatt.Elementfabrikken til fylkesmannen

Kommunestyret i Sortland avviste torsdag Lapphaugen-klagene. Dermed blir de sendt til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling.Varsler mulige erstatningskrav

På vegne av 38 beboere i området rundt Lapphaugen, har Steve Haugerud og Erlend Bergseng sendt varsel til Sortland kommune.Formannskapet avviste klagene i Lapphaugen-saken

Mot en stemme fra Rødt, vedtok formannskapet i Sortland torsdag at klagene på reguleringsplanen for Lapphaugen ikke tas til følge. Nå blir det opp til kommunestyret hvorvidt saken skal sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse eller ikke.