Vesterålsleger sammenligner regjeringens smitteverninformasjon med Joker Nord

Tre kommuneoverleger i Vesterålen er med på kritikk av regjeringens informasjon om smitteverntiltak. De mener at kommunene blir informert gjennom pressekonferanser. – Dette knekker snart våre rygger, heter det i kronikken som NRK har publisert.

KRITISERER: Mette Røknes, kommuneoverlege Sortland, Anders Svensson (oppe til høyre), kommuneoverlege Bø og Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege Hadsel er med på en kritikk som kritiserer regjeringen for mangelfull informasjon til kommunene om smitteverntiltak. 

Sortland

De tre kommuneoverlegene er Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege, Hadsel, Mette Røkenes, kommuneoverlege, Sortland og Anders Svensson, kommuneoverlege, Bø. Totalt har 59 leger skrevet under på kronikken.

I kronikken etterlyser legene skriftlig informasjon med faglig begrunnelse for de ulike smitteverntiltakene. Du kan lese hele kronikken hos NRK.

– Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere, heter det i kronikken.

Legene peker på at kommunene ikke blir informert i forkant av at tiltak presenteres i de nevnte pressekonferansene.

– Sentrale helsemyndigheter har under pandemien informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere. Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

– Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse. Pressekonferanser som oftest holdes i «beste nyhetstid», dvs. fredag kveld eller som sist, søndag kveld.

Legene peker på at det etter slike pressekonferanser renner inn spørsmål til kommunene.

– Dette knekker snart våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen. Vi er således de første timene avhengig av å «tolke» det som blir sagt fra de ansvarlige, heter det i kronikken.

Joker Nord

Joker Nord var et humorinnslag i tv-programmet Team Antonsen på NRK. I spillet møtte vi en fortvilet Krøvel Velle Voll som gang etter gang spurte om reglene for spillet. Det mener legene er en treffende sammenligning for å beskrive regjeringens informasjonsarbeid.

–Vi er sammen om å bekjempe denne pandemien. Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd. Skal vi kunne gjøre vår del av jobben skikkelig, kan ikke reglene endres like uforutsigbart som i Joker Nord, heter det i kronikken.