Redaktørforeningen: – Uvanlig og uheldig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er svært kritisk til beslutningen i Vesterålen tingrett om å legge ned referatforbud i en alvorlig straffesak der en mann er tiltalt for seksuelle overgrep mot to barn.

Arne Jensen er generalsekretør i Norsk Redaktørforening.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sortland

Sorenskriver Hans Edvard Roll besluttet sammen med sine meddommere i Vesterålen tirsdag forbud mot å referere spørsmål og svar i retten. I praksis betyr rettens holdning at media ikke skal kunne referere spørsmål og svar generert fra forsvarer, aktor, dommerne, tiltalte, vitner og ofre i saken.

Det var bistandsadvokat Trude Wold fra Sortland som krevde at retten måtte lukkes helt. Hun ønsker ikke å kommentere saken og vil ikke utlevere sin begjæring til retten, men viser i så måte til Vesterålen tingrett.

Sorenskriver Hans Edvard Roll – som har vært tingrettsdommer i Vesterålen tingrett i et par mannsaldere, uttalte under straffesakens begynnelse tirsdag formiddag at et slikt referatforbud ikke hadde blitt besluttet av Vesterålen tingrett på 20 år.

Uvanlig og uheldig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer, og mener åpenhet er en bærebjelke for demokratiet, og er også grunnlovsfestet.

– Det er uvanlig – og uheldig – dersom retten legger ned et totalt referatforbud fra en rettssak som åpenbart har stor allmenn interesse, sier Arne Jensen til VOL.

Domstolen bør ifølge ham eventuelt heller bruke den muligheten man har til å pålegge begrensninger i referatadgangen, for eksempel ved at partene anonymiseres, slik blant andre Dommerforeningen anbefaler i sin mediehåndbok.

– Det er alt for lettvint å ty til et fullstendig referatforbud, og det er meget beklagelig. Åpenhet i rettssystemet og muligheten for å kunne følge og referere fra rettsmøter og dommer er en bærebjelke i demokratiet og også en grunnlovsfestet rettighet, sier Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en kommentar til VOL.

Alvorlig tiltale

Straffesaken som fra tirsdag til fredag denne uka behandles i Vesterålen tingrett, omfatter en alvorlig tiltale over tre punkter der to forhold gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Den tiltalte mannen sto i november tiltalt for langt mindre alvorlige forhold i en annen straffesak. Han hadde da som nå, kjendisadvokat Christian Wiig som forsvarer. I den forrige straffesaken mot mannen ble han dømt til ni måneders fengsel.

Straffesaken som nå går for Vesterålen tingrett skal etter planen avsluttes fredag, etter fire dager i retten.