Tingretten: – Har ikke skjedd på 20 år

– Dette har ikke skjedd på 20 år. Det sa sorenskriver Hans Edvard Roll da han orienterte om tingrettens beslutning.

Sorenskriver Hans Edvard Roll, og to meddommere i Vesterålen tingrett, besluttet at det ikke er tillatt å referere fra tingretten. Private tilhørere får heller ikke være til stede i rettslokalet mens saken behandles. Arkivfoto.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Sortland

Fra tirsdag morgen til fredags ettermiddag skal Vesterålen tingrett behandle en alvorlig straffesak mot en mann. Det første tingretten måtte ta stilling til etter at den var satt klokka 09:30 tirsdag formiddag, var en begjæring med krav om lukket rett. Begjæringen ble kort tid før straffesaken startet oversendt retten fra bistandsadvokat Trude Wold.