Uenig i referatforbudet

Aktor og forsvarer i den pågående straffesaken i Vesterålen tingrett er uenig i tingrettens referatforbud i en alvorlig straffesak som omfatter en tiltale om overgrep mot barn.

Advokat Christian Wiig.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Konstituert statsadvokat, Jorild Steindal, Statsadvokatene i Nordland.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Sortland

Det var tirsdag formiddag at sorenskriver og tingrettsdommer Hans Edvar Roll sammen med to meddommere i Vesterålen tingrett besluttet å legge ned referatforbud i en sak der en mann må svare for en tiltale som omfatter påstander om alvorlige overgrep mot mindreårige jenter.

Rettens beslutning var et resultat av en begjæring fra bistandsadvokat Trude Wold, som ønsket lukket rett på vegne av sin klient. Resultatet av advokatens begjæring ble at pressen heller ikke kan referere aktor, forsvarer, tiltalte, vitner eller ofrene i saken.

Uenig

VOL har stilt spørsmål til mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, der vi har bedt ham om å svare på om han er enig i at de ble nedlagt referatforbud, om han argumenterte mot referatforbud i rettens lukkede behandling og hvordan han har reagert på referatforbudet.

– Jeg ber aldri om at mediene skal ilegges referatforbud. Derimot ber jeg om forsiktig referat med hensyn til personlige forhold, sier advokat Christian Wiig i en e-postmelding til VOL.

Aktor og konstituert statsadvokat, Jorild Steindal, er heller ikke begeistret for referatforbudet som Vesterålen tingrett besluttet tirsdag.

– Påtalemyndighetens utgangspunkt er at straffesaker skal være offentlige. Og det er også utgangspunktet i denne saken, sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal i en e-postmelding til VOL.

Sier seg ikke skyldig

Det eneste som ble sagt i retten før referatforbudet overraskende ble nedlagt i tingretten tirsdag formiddag, var aktors opplesing av tre tiltalepunkter. Dette går blant annet ut på påstander om seksuelle overgrep mot mindreårige jenter. Den tiltalte mannen fra Vesterålen sa seg i retten ikke skyldig på alle tiltalepunkter.

Referatforbudet under hovedforhandlingen, som går over fire dager fram til og med fredag, betyr i praksis at offentligheten og publikum er avskåret fra å få referert noe som helst fra den alvorlige straffesaken.

På slutten av den fire dager lange straffesaken i Vesterålen tingrett, vil aktor Steindal, i sin avslutningsprosedyre fortelle retten hvordan påtalemyndigheten ser på skyldspørsmålet. Hun vil legge ned en påstand om straff eller frifinnelse. Disse opplysningene blir ikke tilgjengelige for offentligheten slik saken er nå.

Den samme dagen er det planlagt at forsvarer Christian Wiig i sin avslutningsprosedyre skal fortelle retten hvorfor han mener hans tiltalte klient er uskyldig.