Blokken Skipsverft begjærer oppbud

18. februar 2021 – Styret i Blokken Skipsverft AS har meddelt Vesterålen Tingrett at man begjærer oppbud i selskapet.

Blokken Skipsverft  Foto: Erik Jenssen.

Sortland


Etter flere år med negative økonomiske resultater, leverte Blokken Skipsverft positivt driftsresultat i 2019. Utsiktene for 2020 så gode ut, men så kom Covid-19 som rammet bedriften hardt. Selskapet anslår at det har tapt omtrent fem millioner kroner på grunn av Covid-19.

– Etter å ha levert et positivt 2019 gikk selskapet inn i 2020 med optimisme. Ryggsekken av svake økonomiske resultater vi opparbeidet oss før 2019 ble imidlertid for tung å bære når vi plutselig fikk koronasituasjonen å håndtere. Resultatet er dessverre at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er tilstede for selskapet. Derfor har styret måttet fatte beslutningen om å begjære oppbud, sier Kristian Eilertsen, styreleder i Blokken Skipsverft i en pressemelding.

Beslutningen om å avvikle virksomheten vil påvirke rundt 25 medarbeidere.

– Dette er selvsagt en tung beskjed å få for Blokken Skipsverfts dyktige og lojale medarbeidere, men å begjære oppbud er dessverre det eneste ansvarlige å gjøre gitt selskapets finansielle situasjon, legger Kristian Eilertsen til.