Dette mener de skal til for å trives på skolen

Det er under en uke til at søknadsfristen til videregående skole går ut. Vi besøkte Sortland videregående og spurte om hva som skal til for å trives.
Sortland