Mange er misfornøyde med veiene i Sortland

Sortland kommune har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser om dårlige tilstander på de kommunale veiene. Og kommunen vil gjerne ha tips om veier som er i sørgelig forfatning.

Veien i Sigerfjord, er blant de kommunale veiene som trenger vedlikehold. Nå ønsker kommunen tips om veier i Sortland som er i dårlig stand etter vinteren.  Foto: Arkivfoto Jens Hind

Sortland

Den siste tida har Sortland kommune fått en rekke meldinger om tilstanden på veiene, der det er humpetitten-tei.