Vil redusere faren for skipsulykker i Sortlandssundet

Hvert år passerer det 5.400 fartøy i Sortlandssundet. Nå vil Kystverket redusere faren for skipsulykker. Sortland Havn mener planen er for passiv. Sortlands ordfører støtter tiltak som kan gjøre farvannet dypere enkelte steder.

  Foto: Illustarsjon, Kystverket.

Sortland

I forbindelse med forberedelser til Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033 har Kystverket kartlagt trafikken langs leia i Sortlandssundet. Tiltakene som er planlagt har kommet som innspill fra brukerne av farvannet og Sortland Havn KF. Kystverket og klasseselskapet DNV-GL har gjort nautiske vurderinger av farvannet.