– Har anmeldt det vi opplever som en drapstrussel

– Vi opplever det som en drapstrussel og har anmeldt saken til politiet, sier Arild Inga.

TRUSSEL: Arild Pettersen Inga har anmeldt det han opplever som en drapstrussel i en kommentar på en Facebookside. – Vi aksepterer uenighet, men ikke trusler, sier han.  Foto: Pressefoto

Sortland

Sakens anledning er beiterett for rein i området Strand – Kringelen i Sortland, som VOL tidligere har omtalt.. Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt fikk fullt medhold i lagmannsretten etter at det ble saksøkt av seks grunneiere. Bakgrunnen for saken er ønsket om å etablere en skiløype i området Strand – Kringelen.